Xác định công tác GPMB là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, huyện Quan Sơn đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, quyết liệt sát sao trong công tác GPMB. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, thông tin đầy đủ về dự án để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, triển khai đúng, đầy đủ quy định và đảm bảo quyền lợi cho người dân trong công tác GPMB.

Năm 2023 huyện Quan Sơn có 7 dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc nhà nước thu hồi, ngay từ đầu năm, toàn huyện đã quyết liệt, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường GPMB. Tính đến ngày 15/5/2023, về cơ bản các dự án đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, còn một số dự án huyện đang gấp rút công tác bồi thường GPMB và dự kiến hoàn thành trong quý III/2023.

Trong đó, Dự án bố trí sắp xếp ổn định dân cư tại Bản Yên, xã Mường Mìn được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 278/NQ-HĐND ngày 13/7/2022, với quy mô 3ha tại xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn. Tổng dự toán kinh phí thực hiện khoảng 14,7 tỷ đồng, đến nay, Hội đồng bồi thường GPMB đang phối hợp với Chủ đầu tư tiến hành nhận mốc kiểm kê bồi thường GPMB và dự kiến hoàn thành trong quý III/2023.

Thanh Hóa: Huyện Quan Sơn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư có sử dụng đất
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quan Sơn Hà Xuân Thành và đoàn công tác kiểm tra tại khu tái định cư Bản Yên, xã Mường Mìn

Dự án xử lý khẩn cấp sạt lở cụm dân cư tại khu 5, thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn được UBND huyện Quan Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 01/11/2022, với quy mô 0,78ha tại khu 5, thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn. Tổng dự toán kinh phí thực hiện khoảng 9,1 tỷ đồng, đến nay, Hội đồng bồi thường GPMB đã phối hợp với Chủ đầu tư tiến hành kiểm kê, áp giá bồi thường GPMB và đang hoàn thiện số liệu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự kiến hoàn thành trong quý III/2023.

Thanh Hóa: Huyện Quan Sơn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư có sử dụng đất
Thanh Hóa: Huyện Quan Sơn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư có sử dụng đất
Đoàn công tác kiểm tra tại dự án chống sạt lở khu 5 và đường nội vùng thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn

Dự án xây dựng mới Trường tiểu học Tam Thanh được UBND huyện Quan Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 28/1/2022, với quy mô 0,6ha tại xã Tam Thanh. Tổng dự toán kinh phí thực hiện khoảng 21 tỷ đồng, UBND huyện đã phê duyệt phương án bồi thường GPMB tại Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 31/01/2023, đến nay đã chi trả tiền bồi thường GPMB và đã bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông nối Quốc lộ 217 đi Đồn Biên phòng Mường Mìn, huyện Quan Sơn được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4684/QĐ-UBND ngày 27/12/2022, với quy mô 0,5ha tại xã Mường Mìn. Tổng dự toán kinh phí thực hiện khoảng 21,7 tỷ đồng. Hiện nay, Hội đồng bồi thường GPMB đang phối hợp với Chủ đầu tư tiến hành nhận mốc để kiểm kê, áp giá bồi thường GPMB, dự kiến hoàn thành trong quý III/2023.

Dự án xây dựng đường ra Mốc 320, 321, 322, 323 huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 1) do Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh làm chủ đầu tư, được thực hiện theo Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, với quy mô chiều dài 11,19 km, diện tích khoảng 14ha đi qua địa bàn 2 xã Na Mèo và Sơn Thủy, tổng dự toán kinh phí thực hiện là 150 tỷ đồng. Hiện nay, Hội đồng bồi thường GPMB phối hợp với Chủ đầu tư tiến hành kiểm kê, áp giá bồi thường GPMB và chi trả tiền cho các hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích là 10,9ha, số diện tích còn lại đang phối hợp với chủ đầu tư tiến hành kiểm kê, áp giá bồi thường theo quy định.

Dự án sân vận động xã Tam Thanh được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư tại Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 20/10/2022, với quy mô 0,63ha tại xã Tam Thanh, tổng dự toán kinh phí thực hiện khoảng 6,3 tỷ đồng. Hiện nay, UBND huyện Quan Sơn đã phê duyệt phương án bồi thường GPMB tại Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 06/4/2023, đến nay đã chi trả tiền bồi thường GPMB và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Dự án sân vận động xã Trung Thượng được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư tại Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 24/10/2022, với quy mô 0,63ha tại xã Trung Thượng, tổng dự toán kinh phí thực hiện khoảng 6,3 tỷ đồng. Hiện nay, UBND huyện đã phê duyệt phương án bồi thường GPMB tại Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 04/4/2023, đến nay đã chi trả tiền bồi thường GPMB và đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình, hiệu quả các dự án, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng đã phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn của huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân về chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến đất đai, xây dựng. Đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ; tổ chức đối thoại với các hộ dân để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bất cập. Tăng cường kiểm tra, giám sát các xã, thị trấn có các công trình, dự án GPMB, xây dựng.