ISSN-2815-5823

Thanh Hoá: Vi phạm tại Dự án cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 524 huyện Nga Sơn

(KDPT) - Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành kết luận thanh tra, chỉ rõ nhiều vi phạm tại Dự án cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 524 do Ban QLDA ĐTXD huyện Nga Sơn làm chủ đầu tư.
Đường Tỉnh lộ 524 đoạn qua xã Nga Thành, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
Đường Tỉnh lộ 524 đoạn qua xã Nga Thành, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Cụ thể, trong công tác lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu: Phòng kỹ thuật Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) huyện Nga Sơn thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu là không đúng quy định theo khoản 2 Điều 104 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Chủ đầu tư chưa đăng tải quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 7 và điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ quy định về quản lý chất lượng khảo sát được quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

Việc lập dự toán tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi chưa đảm bảo theo quy định, dự toán khảo sát địa chất lập chưa đảm bảo nội dung (chưa thể hiện rõ nội dung chi tiêu thí nghiệm và số lượng mẫu thí nghiệm).

Công tác thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chưa tính việc cân đối đất đào đắp trong quá trình triển khai thực hiện dự án, dẫn đến giá trị xây lắp tính sai tăng 354.193.610 đồng.

Về công tác lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ đề xuất, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; thương thảo, đàm phán, ký hợp đồng: Ngày 23/12/2022, Ban QLDA ĐTXD huyện Nga Sơn ký Hợp đồng thi công xây dựng số 36/2022/HĐ-XD với Công ty Cổ phần Tân Thành, tuy nhiên, đến ngày 15/3/2023, cơ quan này mới ký Hợp đồng số 100/HĐ-TV với Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Thăng Long về việc giám sát việc thi công xây dựng công trình là chưa đảm bảo quy định.

Công ty Cổ phần Tân Thành là nhà thầu chính của gói thầu đã ký Hợp đồng với 04 nhà thầu phụ để tham gia thực hiện gói thầu (Công ty Cổ phần Hưng Đạo Nga Thủy, Công ty Cổ phần Tư vấn thực nghiệm và xây dựng Minh Châu, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng thương mại Phú Tài, Công ty TNHH Đầu tư TM Tuấn Phát), tuy nhiên, nhà thầu chính lại không phân chia phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ theo mẫu số 09A (Webform trên hệ thống) về phạm vi công việc, khối lượng công việc, giá trị ước tính của nhà thầu phụ phải thực hiện trong gói thầu là không đảm bảo theo hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu theo quy định Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Công ty Cổ phần Tân Thành là đơn vị trúng thầu xây lắp Dự án cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 524 huyện Nga Sơn.
Công ty Cổ phần Tân Thành là đơn vị trúng thầu xây lắp Dự án cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 524 huyện Nga Sơn.

Ngoài ra, chủ đầu tư xác nhận vào phiếu giá giữa nhà thầu chính và thầu phụ là chưa đảm bảo đúng quy định tại Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng chậm…

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá nhận định, để xảy ra những vi phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về: UBND huyện, Ban QLDA ĐTXD huyện Nga Sơn, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị giám sát.

Theo tìm hiểu, Dự án cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 524, huyện Nga Sơn được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá chấp thuận chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 17/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt dự án tại Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 14/3/2022.

Dự án có quy mô đầu đầu tư cải tạo, nâng cấp 13,12km đảm bảo quy mô đường cấp V đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN 4054: 2005. Vtk=40km/h; chiều rộng nền đường Bn=7,5m; mặt đường Bm=6,5m (bao gồm cả gia cố mở rộng mặt đường Bgc=2x0,5m=1,0m), lề đất Bl=2x0,5m=1,0m; mặt đường bê tông nhựa có Eyc≥133Mpa. Công trình thoát nước bằng bê tông và BTCT, tải trọng thiết kế H30- XB80; tần suất thiết kế P=4% với nền đường, cống, cầu nhỏ. Riêng đoạn từ Km3+776,09-Km4+053,4 dài 277,31m đã được đầu tư mặt đường bê tông nhựa đảm bảo quy mô đường cấp V được giữ nguyên.

Xây dựng 02 cầu nhỏ bằng BTCT (bê tông cốt thép) và BTCT DƯL (bê tông cốt thép dự ứng lực) theo TCVN 11823-2017, chiều rộng cầu Bc=(1,25+7,5+1,25)=10m; tải trọng thiết kế HL93, người đi bộ 3x10-3Mpa.

Nguồn vốn thực hiện dự án gồm, vốn ngân sách Trung ương 155 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh 39 tỷ đồng; ngân sách huyện Nga Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác 6 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2025.

Theo Quyết định số 736/QĐ-BQLDA ngày 23/12/2022 của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện Nga Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình thì Công ty cổ phần Tân Thành là đơn vị trúng thầu xây lắp./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 23/06/2024