ISSN-2815-5823
Lê Minh
Thứ hai, 10h18 12/09/2022

Thanh kiểm tra 258 doanh nghiệp có giao dịch liên kết, xử phạt trên 551,6 tỷ đồng

Theo Tổng cục Thuế, cơ quan thuế đã thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn ngừa việc chuyển giá của doanh nghiệp như: Đôn đốc rà soát kê khai, thanh tra, kiểm tra, phối hợp với các cơ quan có liên quan (truyền thông, công an, hải quan...) nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá.

Ngành Thuế thanh tra, kiểm tra được 258 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết.

Tính đến cuối tháng 8/2022, toàn ngành Thuế đã thanh tra, kiểm tra 258 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 551,6 tỷ đồng; giảm lỗ 7.617 tỷ đồng; giảm khấu trừ 6,1 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.636 tỷ đồng. Cũng đến cuối tháng 8-2022, cơ quan Thuế đã thực hiện được 37.622 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 50,9% kế hoạch năm 2022, bằng 91,4% cùng kỳ; kiểm tra 412.529 hồ sơ khai thuế, bằng 88,2% cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 35.475 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ. Thu hồi nợ thuế được 22.829 tỷ đồng, bằng 54,4% chỉ tiêu thu nợ năm 2022.

Theo Tổng cục Thuế, đối với công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan này đã yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biện pháp kiểm soát các hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn đảm bảo tránh chồng chéo, trùng lắp với kế hoạch của cơ quan thuế cấp trên và cơ quan chức năng khác theo quy định; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại doanh nghiệp kết hợp với việc kiểm tra sử dụng hóa đơn nhằm kịp thời phát hiện việc sử dụng hóa đơn không hợp pháp của doanh nghiệp, qua đó xử lý vi phạm về hóa đơn, về thuế theo qui định.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT, thực hiện đánh giá, phân loại rủi ro các hồ sơ hoàn để thực hiện thanh tra, kiểm tra 100% trong vòng một năm (kể từ thời điểm hoàn thuế) đối với các hồ sơ xác định có rủi ro cao đặc biệt với hoàn thuế xuất khẩu một số mặt hàng như: tinh bột sắn, cao su, hạt điều, dăm gỗ, nông sản,…

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát việc kê khai và nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính; Thực hiện rà soát, phân tích rủi ro và tiến hành thanh tra kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết; Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với loại hình kinh doanh thương mại điện tử trên toàn quốc.

Về thể chế chính sách giá chuyển nhượng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã nghiên cứu trình Chính phủ, Quốc hội ban hành quy định về quản lý thuế đối với giao dịch liên kết tại Luật Quản lý thuế và Nghị định nhằm ngăn ngừa, hạn chế hành vi chuyển giá tránh thuế. Luật Quản lý thuế năm mới năm 2019 đã bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của một số Bộ ngành liên quan đến công tác chống chuyển giá.

Bộ Tài chính đã chủ trì trình Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP; Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (thay thế Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và Nghị định số 68/2020/NĐ-CP).

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 22/05/2024