Sức ép từ trái phiếu đáo hạn đang "bóp nghẹt" doanh nghiệp bất động sản? BCG Energy, Trungnam Group, Sunshine VNE và loạt ông lớn chậm thanh toán lãi trái phiếu

Đầu năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08 hoãn một số quy định tại Nghị định số 65/2022 đến hết ngày 31/12/2023 để thị trường trái phiếu doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị tốt hơn như các quy định về nâng cao điều kiện xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, xếp hạng tín nhiệm bắt buộc và giảm thời gian phân phối trái phiếu.

Thúc đẩy sự phát triển minh bạch bền vững của thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Sau gần 1 năm áp dụng các quy định của Nghị định 08 của Chính phủ, đặc biệt với quy định cho phép doanh nghiệp có thể đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc lãi bằng tài sản khác hoặc gia hạn tối đa 2 năm. Bộ Tài chính cho biết thị trường trái phiếu đã dần tìm lại sự ổn định, có được sự tích lũy để chuẩn bị cho những quy định mới sẽ đi vào hiệu lực từ năm sau.

Tính cả trong 10 tháng qua, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản phát hành là hơn 76 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu đầu năm tỷ lệ đàm phán khắc phục phương án trái phiếu doanh nghiệp chậm trả chỉ là 16% thì cho đến tháng 10 vừa qua tỷ lệ đã lên tới con số 63%.

Theo tinh thần phát triển bền vững thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Chính phủ, Nghị định 65 có hiệu lực từ đầu năm 2024 sẽ yêu cầu nâng chuẩn việc xét nhà đầu tư chuyên nghiệp để được mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

- Danh mục nắm giữ có giá trị trung bình từ 2 tỷ đồng tối thiểu trong vòng 180 ngày bằng tài sản của nhà đầu tư, không bao gồm tiền vay.

- Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán hoặc có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu 1 tỷ đồng.

Nghị định 65 quy định thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán không vượt quá 30 ngày (quy định trước đây tại Nghị định số 153 là 90 ngày, tương tự như trái phiếu doanh nghiệp chào bán ra công chúng).

Nghị định 65 có hiệu lực cũng sẽ kích hoạt yêu cầu bắt buộc xếp hạng tín nhiệm với những đợt phát hành.

- Tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá huy động trong mỗi 12 tháng lớn hơn 500 tỷ đồng và lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất.

- Tổng dư nợ trái phiếu theo mệnh giá tính đến thời điểm đăng ký chào bán lớn hơn 100% vốn chủ sở hữu.

Theo Bộ Tài chính, việc đưa vào 3 quy định mới nhằm đảm bảo tinh thần trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ tập trung tiếp cận đúng đối tượng là các nhà đầu tư chuyên nghiệp với độ minh bạch thông tin cao, tránh trường hợp phân phối cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ không chuyên... như giai đoạn trước./.

HƯƠNG LAN