ISSN-2815-5823
Chủ nhật, 04h04 01/08/2021

Trả học bạ, giấy chứng nhận kết quả thi, giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT qua đường bưu điện

Căn cứ Công văn số 1265/QLCL ngày 27-7-2021 của Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23-7-2021 của UBND Thành phố về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19; Công văn số 2398/UBND-KSTTHC ngày 27-7-2021 của UBND Thành phố về việc triển khai một số biện pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp để phòng, chống dịch Covid-19;

(KDPT) – Mới đây, Sở GDĐT Hà Nội ra công văn số 2740 về việc trả học bạ, giấy chứng nhận kết quả thi THPT, giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS-THPT, bằng tốt nghiệp THPT qua đường bưu điện.

Theo đề nghị của Bưu điện Thành phố Hà Nội tại Công văn số 2778/BĐHNKHKD ngày 29-7-2021 về việc trả hồ sơ Học bạ, Giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm cho học sinh qua đường bưu điện, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn trong việc phòng, chống Covid-19 cho nhà trường và học sinh trong việc trả – nhận học bạ, phiếu báo kết quả thi, giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp…, Sở GDĐT đề nghị các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã (triển khai và thông báo tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn); các trường THPT trên địa bàn Thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ với Bưu điện Thành phố Hà Nội, các đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính tại các quận, huyện, thị xã để tiến hành trả hồ sơ tại nhà cho học sinh.

Học bạ, giấy chứng nhận kết quả thi THPT, giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS-THPT, bằng tốt nghiệp THPT của học sinh Hà Nội sẽ được nhận qua đường bưu điện.

Trước đó, Bưu điện Hà Nội đã có văn bản gửi Sở GDĐT Hà Nội về việc đề nghị trả hồ sơ học bạ, giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm của học sinh qua đường bưu điện.

Cơ quan này đề nghị Sở GDĐT cho phép các bưu điện trung tâm, bưu điện huyện, thị xã được liên hệ với các trường THPT và các Phòng GD&ĐT để hỗ trợ học sinh trong công tác chuyển trả hồ sơ gồm học bạ, bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp… tại nhà khi học sinh có nhu cầu.

Bưu điện Hà Nội đề nghị Sở GDĐT Hà Nội cho phép các trường nhắn tin thông báo đến phụ huynh học sinh qua sổ liên lạc điện tử về tiện ích chuyển trả hồ sơ tại nhà qua bưu điện thành phố Hà Nội.

Ngày 27-7, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) có công văn số 1265/QLCL về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh nhận học bạ, bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp… tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích, đồng thời phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Cục Quản lý chất lượng đề nghị các Sở GDĐT chủ động phối hợp với các bưu điện tỉnh, thành phố tạo thuận lợi cho thí sinh trong việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích phù hợp với đặc thù tại địa phương và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bưu chính do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

AN NHIÊN

Nguồn link gốc: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/tra-hoc-ba-giay-chung-nhan-ket-qua-thi-giay-chung-nhan-tot-nghiep-thpt-qua-duong-buu-dien-251464.html

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 30/05/2024