Triển lãm đồng thời đánh dấu mối pháp duyên 15 năm của Ngài với người dân và Phật tử Việt Nam.

Triển lãm ảnh Pháp vũ Rồng Thiêng: Hành trình 15 năm hoằng pháp của Đức Gyalwang Drukpa tại Việt Nam
Lễ cắt băng khánh thành triển lãm ảnh Pháp vũ Rồng Thiêng.
Triển lãm ảnh Pháp vũ Rồng Thiêng: Hành trình 15 năm hoằng pháp của Đức Gyalwang Drukpa tại Việt Nam

Ni sư Trụ trì Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm ảnh Pháp vũ Rồng Thiêng: Hành trình 15 năm hoằng pháp của Đức Gyalwang Drukpa tại Việt Nam

Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa thăm quan triển lãm ảnh Pháp vũ Rồng Thiêng.

Tại triển lãm, du khách được chiêm ngưỡng 324 tác phẩm đặc sắc (15 nhóm chủ đề) gồm nhiều bức ảnh và tư liệu lịch sử quý hiếm ghi lại những khoảng khắc ý nghĩa và đáng nhớ của Ngài và Tăng đoàn từ lần đầu viếng thăm đích thân gieo hạt giống Bồ đề của Truyền thừa giác ngộ đến sự phát triển hòa nhập của Phật giáo Kim Cương thừa hiện nay tại Việt Nam.

Triển lãm ảnh Pháp vũ Rồng Thiêng: Hành trình 15 năm hoằng pháp của Đức Gyalwang Drukpa tại Việt Nam

Đức Gyalwang Drukpa-bậc được kính ngưỡng rộng khắp là Hóa thân Phật Quan Âm.

Đức Gyalwang Drukpa là một bậc Thầy Phật giáo thế giới và được kính ngưỡng là hóa thân rộng khắp của Đức Quán Thế Âm. Ngài sinh ra trong một gia đình hành giả Kim cương thừa có dòng dõi tôn quý và đã chứng tỏ năng lực tâm linh siêu việt từ khi còn nhỏ.

Triển lãm ảnh Pháp vũ Rồng Thiêng: Hành trình 15 năm hoằng pháp của Đức Gyalwang Drukpa tại Việt Nam

Xá lợi Phật an vị tại đỉnh Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên.

Cuộc đời của Ngài là tấm gương sáng về tinh thần dấn thân phụng sư nhân loại với đại nguyện hoằng pháp lợi sinh. Ngoài trọng trách lãnh đạo Truyền thừa Drukpa, Ngài còn là bậc lãnh đạo có ảnh hưởng lớn trong các thiện hạnh bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục, bình đẳng giới tại vùng Himalaya. Mỗi bức ảnh về Ngài trên hành trình phổ độ quần sinh trở thành những biểu tượng đẹp của tình yêu thương, lòng từ bi trong đạo Phật.

Triển lãm ảnh Pháp vũ Rồng Thiêng: Hành trình 15 năm hoằng pháp của Đức Gyalwang Drukpa tại Việt Nam

Cầu Đại Lạc Kim Cương tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, năm 2019.