Hội thảo nhằm cung cấp kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế về xử lý nước thải và tuần hoàn nước thải cho các doanh nghiệp. Đồng thời tìm hiểu hiện trạng xử lý nước thải, nhu cầu hỗ trợ của các doanh nghiệp; Kết nối các doanh nghiệp với mạng lưới chuyên gia trong nước, quốc tế và công nghệ tiên tiến về xử lý nước thải; Thảo luận và chia sẻ sự hợp tác tiềm năng về xử lý nước thải và nước thải tuần hoàn.

Ông Phạm Hồng Điệp chủ đầu tư KCN sinh thái Nam Cầu Kiền phát biểu tại hội thảo.
Ông Phạm Hồng Điệp chủ đầu tư KCN sinh thái Nam Cầu Kiền phát biểu tại hội thảo.

Tại cuộc hội thảo này các đại biểu là các chuyên gia đầu ngành về bảo vệ môi trường, Khoa học Công nghệ, Kinh tế môi trường đã tham luận đưa ra những ý kiến quan trọng về việc khắc phục những tồn tại trong việc xử lý nước thải nhất là với các khu công nghiệp hiện nay ở Việt Nam. Đồng thời đưa ra những ý kiến để ứng dụng các sản phẩm khu công nghiệp và các kinh nghiệm để kết nối tuần hoàn trong việc xử lý nước thải để đảm bảo sau khi ứng dụng, xử lý sẽ đảm bảo môi trường trong cộng đồng, đảm bảo chất lượng cuộc sống.

Ứng dụng kinh tế tuần hoàn vào tái sử dụng nước thải
Chuyên gia trình bày tại hội thảo.

Được biết sau gần 3 tiếng đồng hồ trôi qua, với những đóng góp ý kiến tham luận đến từ các chuyên gia, nhà quản lý cũng như đại diện các doanh nghiệp quan tâm và tham dự Hội thảo chia sẻ. Đây sẽ là nguồn thông tin vô cùng hữu ích giúp cho chúng ta có thêm nhiều kiến thức cần trang bị cho các hoạt động liên quan đến môi trường.