ISSN-2815-5823
Bình Minh
Thứ sáu, 11h56 17/05/2024

Thanh Hoá: Vi phạm tại dự án đường giao thông do Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc làm chủ đầu tư

(KDPT) - Cơ quan chức năng tỉnh vừa ban hành kết luận thanh tra, chỉ rõ nhiều vi phạm tại dự án nâng cấp tuyến đường từ xã Quang Trung - Ngọc Liên - Ngọc Sơn - Ngọc Trung - Lam Sơn huyện Ngọc Lặc đi xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân do Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc làm chủ đầu tư.
Dự án đường giao thông do Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc làm chủ đầu tư mắc nhiều vi phạm.
Dự án đường giao thông do Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc làm chủ đầu tư mắc nhiều vi phạm.

Theo đó, cơ quan chức năng kết luận, khi phê duyệt thiết kế xây dựng tại vị trí điểm đấu nối nút giao đầu tuyến với đường Hồ Chí Minh không phù hợp quy hoạch đã được phê duyệt là chưa đảm bảo quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Dự toán tính sai tăng so với thiết kế đối với phần diện tích ván khuôn tấm đan rãnh dọc kín; dẫn đến giá trị xây lắp tính sai tăng là 352.195.000 đồng.

Biên bản nghiệm thu các hạng mục hố móng công trình không thể hiện kích thước, cao độ hố móng trước khi triển khai các giai đoạn tiếp theo là chưa đảm bảo mục 11.1.10 Tiêu chuẩn Thi công và nghiệm thu công tác đất 4447:2012.

Biên bản nghiệm thu đắp đất nền đường K95, K98, lớp cấp phối đá dăm loại I, lớp cấp phối đá dăm loại II không thể hiện cao độ và kích thước nghiệm thu là chưa đảm bảo mục 8.3.3 Tiêu chuẩn 8859:2023.

Hồ sơ nghiệm thu, thanh toán lần 03 còn có một số hạng mục khối lượng nghiệm thu lũy kế vượt so với khối lượng chiết tính theo phân đoạn thực tế đã thi công. Cụ thể: Khối lượng đắp đất nền đường K95, vượt 3.000 m3; khối lượng đắp đất nền đường K98, vượt 2.000 m3; khối lượng mặt đường cấp phối đá dăm loại II, vượt 1.000 m3; khối lượng Bê tông rãnh M250, đá 1x2, PCB40, vượt 100 m3; khối lượng ván khuôn rãnh, vượt 1.000 m2; tương ứng giá trị xây lắp thanh toán vượt so với khối lượng chiết tính theo phân đoạn thực tế là 515.192.000 đồng.

Cơ quan chức năng nhận định, để xảy ra những vi phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về Phòng Kinh tế hạ tầng; Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc; đơn vị tư vấn thiết, đơn vị thi công, đơn vị giám sát và các cá nhân trực tiếp tham mưu.

Từ những vi phạm đã chỉ ra, cơ quan chức năng kiến nghị UBND huyện Ngọc Lặc, chủ đầu tư dự án khẩn trương kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm thuộc thẩm quyền; đồng thời, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những khuyết điểm, vi phạm.

Chủ trì, phối hợp đơn vị có liên quan; tham mưu cấp thẩm quyền điều chỉnh dự án tại vị trí cuối tuyến của dự án thuộc xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc, có một phần dự án (chiều dài khoảng 289 m) tuyến đê bao hữu sông Cầu Chày đoạn từ Km0-Km4+720 qua các xã Quảng Phú và xã Thọ Lập huyện Thọ Xuân đã thi công chồng lấn lên dự án theo đúng quy định của pháp luật Giảm giá trị thanh toán số tiền 515.192.000 đồng vào lần nghiệm thu, thanh toán tiếp theo; giảm trừ giá trị xây lắp 352.195.000 đồng, do dự toán tính sai tăng so với thiết kế đối với diện tích ván khuôn tấm đan rãnh dọc kín, khi quyết toán công trình.

Tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch điểm đấu nối nút giao đầu tuyến với đường Hồ Chí Minh đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu, dự án nâng cấp tuyến đường từ xã Quang Trung - Ngọc Liên - Ngọc Sơn - Ngọc Trung - Lam Sơn huyện Ngọc Lặc đi xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 60/NQHĐND ngày 17/7/2021, được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt dự án tại Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 30/3/2022.

Dự án có tổng chiều dài tuyến là 21,7 km, là dự án nhóm B, công trình đường giao thông cấp IV miền núi; chiều rộng nền đường Bnền = 7,5 m; chiều rộng mặt đường Bmặt = 5,5 m, lề đường Blề = 2x1,0 m; công trình thoát nước thiết kế vĩnh cửu, kết cấu bê tông cốt thép, tải trọng H30-Xb80; tổng mức đầu tư 167 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến 2025.

Theo Quyết định số 167/QĐ-BQLDA ngày 07/8/2023 của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Lặc về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình thì Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tân Thanh là đơn vị trúng thầu xây lắp./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 23/06/2024