ISSN-2815-5823
Nam Nguyễn
Thứ năm, 13h16 11/05/2023

Vĩnh Phúc: Xử phạt 640 triệu đồng với Công ty CP Môi trường công nghệ Việt về vi phạm quy định xử lý chất thải

(KDPT) - Ngày 5/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 967, xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần Môi trường công nghệ Việt tổng số tiền 640 triệu đồng.

Quá trình làm việc, kiểm tra, xác minh, các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng loạt vi phạm ở Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Hợp Hòa (Tam Dương) của Công ty cổ phần Môi trường công nghệ Việt, đồng thời, kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu công ty thực hiện các biện pháp khắc phục.

Vĩnh Phúc: Xử phạt 640 triệu đồng với Công ty cổ phần Môi trường công nghệ Việt vi phạm quy định xử lý chất thải
Toàn cảnh Công ty cổ phần Môi trường công nghệ Việt tại thị trấn Hợp Hoà, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc)

Cụ thể, các hành vi vi phạm được xác định như sau: Công ty cổ phần Môi trường công nghệ Việt không xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải tập trung và đưa vào vận hành trong tháng 1/2019, vi phạm quy định về thực hiện nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Năm 2022, Công ty cổ phần Môi trường công nghệ Việt đã lắp đặt thêm 1 lò đốt rác thải mới, kèm hệ thống xử lý khí thải (lò đốt hoàn thành và đưa vào vận hành chính thức từ tháng 12/2022). Tuy nhiên, công ty không lập báo cáo đề xuất xin cấp giấy phép môi trường trước khi đưa vào vận hành công trình, vì vậy không có giấy phép môi trường theo quy định.

Cùng với đó, công ty không thực hiện quan trắc định kỳ thông số tổng đioxin/furan, PCDD/PCDF theo nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 1964 ngày 14/6/2016.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Môi trường công nghệ Việt bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định vi phạm quy định về bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại.

Các hành vi vi phạm trên được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 10; điểm c khoản 3 Điều 14; điểm a khoản 3 Điều 16; điểm e khoản 3 Điều 29 Nghị định số 45, ngày 7/7/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Vĩnh Phúc: Xử phạt 640 triệu đồng với Công ty cổ phần Môi trường công nghệ Việt vi phạm quy định xử lý chất thải
Công ty cổ phần Môi trường công nghệ Việt không xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải tập trung và đưa vào vận hành trong tháng 1/2019

Phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động của 1 lò đốt rác thải mới, kèm hệ thống xử lý khí thải (lò đốt hoàn thành và đưa vào vận hành chính thức từ tháng 12/2022) thời gian 4,5 tháng, thời gian bắt đầu đình chỉ sau 2 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Song song với xử phạt vi phạm hành chính, UBND tỉnh cũng ban hành Văn bản số 3252, ngày 5/5/2023, về giải quyết các tồn tại, vướng mắc tại Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở thị trấn Hợp Hòa (Tam Dương) của Công ty cổ phần Môi trường công nghệ Việt.

Trong đó, yêu cầu công ty này khẩn trương thực hiện ngay các nội dung sau: Xác định rõ về nhu cầu sử dụng nước và có văn bản cam kết, thỏa thuận sử dụng nước gửi về Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc.

Chủ động liên hệ và làm việc với Sở Công Thương để được hướng dẫn hồ sơ, thủ tục lập đề xuất dự án đầu tư trạm biến áp để có cơ sở báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Chủ động liên hệ và làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thẩm định, cho ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật.

Căn cứ công suất xử lý thực tế của lò đốt đã đầu tư có đủ điều kiện được phép xử lý đốt rác theo quy định để ký hợp đồng và tiếp nhận việc xử lý rác thải sinh hoạt của thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương và của các địa phương, đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Nghiêm cấm ký hợp đồng và tiếp nhận rác thải sinh hoạt vượt quá khả năng xử lý thực tế của lò đốt đã được phép vận hành xử lý rác thải. Tuyệt đối không được tiếp nhận và xử lý đối với rác thải công nghiệp (chất thải rắn công nghiệp).

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết (dữ liệu đầu vào) để chủ động, kịp thời cập nhật và lập phương án giá dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt ngay sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

Giao các sở, ngành, đơn vị liên quan và huyện Tam Dương, thị trấn Hợp Hòa hỗ trợ, giám sát công ty trong quá trình thực hiện các nội dung trên; tiếp tục đánh giá, giám sát việc đầu tư đối với dự án, kiên quyết xử lý các vi phạm theo đúng quy định.

Trước đó, các cơ quan báo chí đã có nhiều thông tin phản ánh của người dân về việc Nhà máy xử lý rác thải tại thị trấn Hợp Hòa của Công ty cổ phần Môi trường công nghệ Việt thường xuyên xử lý rác thải theo hình thức đốt thủ công lộ thiên. Không xử lý nước thải theo đúng quy trình quy định mà xả trực tiếp cả nước thải, rác thải xuống kênh mương thủy lợi gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 27/05/2024