Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá, Thể thao và Du lịch” lần thứ nhất năm 2023 đã nhận được 1.084 tác phẩm dự giải. Đây là số lượng tác phẩm lớn, nhất là đối với một giải báo chí ngành tổ chức trong năm đầu tiên. Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của các nhà báo và công chúng báo chí đối với lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tại vòng sơ khảo, Hội đồng giám khảo đã chấm, lựa chọn được 131 tác phẩm xuất sắc nhất trình Hội đồng chung khảo.

Hội đồng chung khảo họp chấm chung khảo và xét giải

Theo Ban tổ chức, các tác phẩm tham dự Giải đa dạng về đề tài, chất lượng chuyên môn tốt; quy tụ được nhiều cơ quan báo chí ở cả Trung ương và địa phương tham gia. Các tác phẩm đều bám sát các chủ đề lớn, phản ánh đậm nét các sự kiện quan trọng của năm 2022 – 2023 trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình.

Nhiều mảng đề tài nổi bật được nhiều, tác giả, nhóm tác giả quan tâm, khai thác. Về Văn hóa, các tác phẩm tập trung vào các chính sách, vấn đề lớn về chấn hưng văn hóa, phát triển văn hóa đất nước, khơi dậy những giá trị cao quý, thiêng liêng của người Việt; kỷ niệm 80 năm ngày ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam; các chính sách trong công tác nhà nước về di sản; các vấn đề về gìn giữ, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa quốc gia, di sản văn hóa vùng miền như: ngôn ngữ tiếng Việt, tà áo dài Việt Nam, văn thơ cung đình Huế, hát then, xòe Thái, dân ca, đờn ca tài tử; phân tích mặt trái của mạng xã hội trong các vấn đề về văn hóa, gia đình và ứng xử.

Ngoài ra, các tác phẩm cũng tập trung khai thác các tấm gương trong thể thao thành tích cao, thể thao quần chúng, thể thao cho người khuyết tật; phê phán các thói hư, tật xấu, phân tích mặt trái của mạng xã hội trong các vấn đề về văn hóa, gia đình và ứng xử; chính sách khôi phục và phát triển du lịch tại các địa phương sau đại dịch COVID-19…

Các tác phẩm dự Giải đa dạng về đề tài, chất lượng chuyên môn tốt

Dù vậy, theo Ban tổ chức, vẫn còn thiếu các đề tài về đào tạo cán bộ văn hóa nghệ thuật trong tất cả các lĩnh vực, văn hóa truyền thống và văn hóa hiện đại. Các loại hình văn học,nghệ thuật khác như âm nhạc truyền thống, giao hưởng, ba lê, các hình thức tạo hình truyền thống như sơn mài, sơn ta, khắc gỗ, thêu ren… chưa được chú ý. Đề tài thể thao cũng thiếu công tác đào tạo, sự phấn đấu của các trường lớp, thể thao phong trào ở miền núi, ở vùng cao…

Hội đồng chung khảo đã kiến nghị Ban tổ chức tăng cường tuyên truyền để thu hút sự tham gia của các cơ quan báo chí, nhất đối với các cơ quan báo chí địa phương trong những lần tổ chức giải sau. Theo Hội đồng chung khảo, cần cân đối lĩnh vực văn hoá với các lĩnh vực còn lại để phản ánh đầy đủ, toàn diện các lĩnh vực của ngành. Bên cạnh đó, cần đầu tư thêm cho việc số hóa tác phẩm và đưa lên cơ sở dữ liệu tập trung, sử dụng phần mềm chấm giải báo chí để công tác chấm giải online được thuận tiện hơn…

Chủ tịch Hội đồng chung khảo Lê Quốc Minh chia sẻ thông tin với báo chí truyền thông.

Sau khi bỏ phiếu, Hội đồng chung khảo đã thống nhất sẽ trao giải thưởng ở các loại hình gồm: Báo in có 1 Giải A, 3 Giải B, 5 Giải C và 12 Giải Khuyến khích; Điện tử có 1 Giải A, 3 Giải B, 5 Giải C và 11 Giải Khuyến khích; Phát thanh có 1 Giải A, 3 Giải B, 5 Giải C và 10 Giải Khuyến khích; Truyền hình có 1 Giải A, 3 Giải B, 5 Giải C và 10 Giải Khuyến khích; Loại hình Báo Ảnh có 1 Giải A, 3 Giải B, 5 Giải C, 7 Giải Khuyến khích. Giải tập thể sẽ được trao cho 3 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự Giải, đạt kết quả cao. Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá, Thể thao và Du lịch” lần thứ nhất năm 2023 sẽ diễn ra tối 13/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.