ISSN-2815-5823
Lê Thanh
Thứ bảy, 09h54 13/05/2023

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa kiểm tra tiến độ công trình phòng, chống lụt bão

Ngày 12-5, ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn công tác bao gồm lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan đã đi kiểm tra tiến độ thi công một số dự án, công trình phục vụ công tác phòng, chống lụt bão trên địa bàn các huyện: Hậu Lộc, Nga Sơn, Hà Trung.
Đoàn công tác đến kiểm tra Dự án tu bổ, khắc phục trọng điểm xung yếu tuyến đê tả sông Càn đoạn từ Km7+480 đến Km8+720 xã Nga Điền (Nga Sơn).

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra các công trình gồm: Công trình đầu mối kênh De thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống thuỷ lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (dự án KEXIM 1), tại xã Minh Lộc và xã Phú Lộc (Hậu Lộc); Trạm bơm Hà Hải thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống thuỷ lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (dự án KEXIM 1), tại xã Hà Hải (Hà Trung); Công trình Đầu mối sông Lèn thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống thuỷ lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (dự án KEXIM 1) tại xã Nga Thuỷ (Nga Sơn); Dự án tu bổ, khắc phục trọng điểm xung yếu tuyến đê tả sông Càn đoạn từ Km7+480 đến Km8+720 xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tại xã Nga Điền (Nga Sơn); Công trình Đầu mối sông Càn thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống thuỷ lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (dự án KEXIM 1) tại xã Nga Phú (Nga Sơn).

Trên đây là các công trình đang triển khai nhưng chậm tiến độ với lý do. Tại các công trình mà đoàn công tác đến đến kiểm tra, nhà đầu tư, nhà thầu đã báo cáo về tiến độ và quá trình triển khai thi công.

Qua kiểm tra thực tế tại các dự án, công trình và nghe báo cáo của các đơn vị, địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai là một trong những dự án lớn, đa mục tiêu, vừa ngăn mặn, giữ ngọt, cải tạo môi trường sinh thái, tăng cường hệ thống hạ tầng về giao thông, thủy lợi và tạo cảnh đẹp cho khu vực vùng dự án. Thời gian vừa qua, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhà thầu Hàn Quốc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn để triển khai thi công. Tuy nhiên, dự án thi công rất chậm, liên quan đến một số vướng mắc đã được nhà thầu và địa phương báo cáo.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo các huyện và nhà thầu thi công.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần phải có nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của dự án là nhằm phục vụ trực tiếp quá trình phát triển kinh tế, xã hội và đời sống Nhân dân trong vùng dự án. Các huyện có dự án cần phải tham gia vào quá trình thực hiện dự án và tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm bàn giao cho các đơn vị thi công theo cam kết tiến độ. Đồng thời quan tâm bố trí tái định cư, tạo sinh kế cho Nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự để nhà thầu triển khai thi công thuận lợi. Khi dự án vận hành, cần tập huấn, bồi dưỡng, chuyển giao công nghệ cho lực lượng chịu trách nhiệm quản lý, vận hành.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên theo dõi tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công để báo cáo kịp thời với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung giải quyết; phấn đấu trước ngày 3-2-2024 đưa các công trình vào sử dụng.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 25/05/2024