Theo đó, Tổng cục Thuế đã yêu cầu cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm bố trí đầy đủ nguồn lực khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra hoàn thuế đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế đảm bảo giải quyết hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế (NNT) đúng thời hạn quy định, đúng đối tượng và trường hợp được hoàn thuế, không để tồn đọng kéo dài, gây bức xúc cho NNT.

Ảnh minh họa

Trong tháng 6/2023, cơ quan thuế đã ban hành hoàn 1.338 quyết định hoàn thuế GTGT tương ứng số thuế đã hoàn là 13.567 tỷ đồng, tăng 43% so với bình quân 5 tháng đầu năm 2023, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022.Với kết quả trên, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, cơ quan thuế đã ban hành 8.510 quyết định hoàn thuế GTGT tương ứng số thuế đã hoàn 61.093 tỷ đồng, bằng 33% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2023, bằng 88,3% cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, trong tháng 6, ngành Thuế đã tập trung ban hành quyết định hoàn thuế đối với những hồ sơ có vướng mắc, từ đó, giảm được 188 hồ sơ (tương ứng giảm 19%) với số tiền đã hoàn là 5.810 tỷ đồng (tương ứng giảm 34%) số tiền đề nghị hoàn. Số còn lại cơ quan thuế các cấp đang tiếp tục giải quyết hoàn thuế theo quy định. Một số cục thuế đã xử lý hoàn thuế đạt kết quả tốt như: Cục Thuế TP. Hà Nội đã hoàn 3.058 tỷ đồng, bằng 125% so với cùng kỳ; Cục Thuế Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn 2.391 tỷ đồng, bằng 79% so với cùng kỳ; Cục Thuế Bình Dương đã hoàn 10.373 tỷ đồng, bằng 70% so với cùng kỳ; Cục Thuế Đồng Nai đã hoàn 7.612 tỷ đồng, bằng 69% so với cùng kỳ; Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã hoàn 2.396 tỷ đồng, bằng 55% so với cùng kỳ.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong công tác quản lý hoàn thuế 6 tháng đầu năm 2023, Tổng cục Thuế tiếp tục yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành Thuế, tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo và phối hợp triển khai công tác quản lý hoàn thuế GTGT theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.