ISSN-2815-5823

Dính loạt vi phạm, Công ty Mai Anh 88 bị xử phạt hàng trăm triệu đồng

(KDPT) - Trong 2 ngày, UBND thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá) ban hành 03 quyết định, xử phạt Công ty TNHH Mai Anh 88 với tổng số tiền 460 triệu đồng.

Cụ thể, tại Quyết định số 4109 ngày 5/6/2024, UBND thị xã Nghi Sơn xử phạt Công ty TNHH Mai Anh 88 (Công ty Mai Anh 88) số tiền 85 triệu đồng.

Lý do xử phạt: Công ty Mai Anh 88 không thực hiện theo đúng nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6301548584 cấp lần đầu ngày 15/11/2020, chứng nhận thay đổi lần thứ ba ngày 01/7/2019 do Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hoá cấp (đang thực hiện băm dăm gỗ, không sản xuất các sản phẩm theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp (viên nén năng lượng); Dự án chậm tiến độ, sai mục tiêu đầu tư.

Cùng ngày, UBND thị xã Nghi Sơn ban hành Quyết định số 4079 xử phạt Công ty Mai Anh 88 với tổng số tiền 245 triệu đồng.

Cụ thể, phạt tiền 65 triệu đồng đối với hành vi không có giấy phép môi trường theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ.

Phạt tiền 90 triệu đồng đối với hành vi không ký hợp đồng với đơn vị có giấy phép môi trường phù hợp trước khi chuyển giao chất thải nguy hại để xử lý theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 29 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ.

Phạt tiền 90 triệu đồng đối với hành vi không bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 29 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ.

Công ty TNHH Mai Anh 88 vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá xử phạt với tổng số tiền 460 triệu đồng.
Công ty TNHH Mai Anh 88 vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá xử phạt với tổng số tiền 460 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, Công ty Mai Anh 88 còn bị đình chỉ hoạt động nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của cơ sở 04 tháng 15 ngày đối với hành vi không có giấy phép môi trường theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ.

Tiếp đó, ngày 6/6/2024, UBND thị xã Nghi Sơn ban hành Quyết định số 4133 xử phạt Công ty TNHH Mai Anh 88 số tiền 130 triệu đồng.

Lý do xử phạt: Công ty Mai Anh 88 đã tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng, đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Hiện trạng công trình vi phạm gồm: Nhà Văn phòng 02 tầng, diện tích 165 m2; Xưởng xẻ gỗ diện tích 400 m2; Xưởng sản xuất (ghép thanh) diện tích 4.850 m2 (trong đó diện tích 2.202 m2 đã xử lý vi phạm năm 2018); Lò hơi diện tích 300 m2; Nhà xưởng bằng tôn sắt, mái lợp tôn, diện tích 490 m2.

Theo tìm hiểu, khu đất mà Công ty Mai Anh 88 đang sử dụng trước đây thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Xây dựng giao thông thủy lợi Giang Sơn (Công ty Giang Sơn).

Sau khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất từ Công ty Giang Sơn, Công ty Mai Anh 88 đã tự ý điều chỉnh mục tiêu đầu tư của dự án. Cụ thể, theo Quyết định giao đất số 198/QĐ-BQLKKTNS ngày 13/7/2011 và Giấy chứng nhận đầu tư số 26221000084 mà cấp có thẩm quyền cấp cho Công ty Giang Sơn ngày 15/11/2010 mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư dự án là xây dựng nhà máy sản xuất bê tông tươi.

Khu đất mà Công ty Mai Anh 88 đang sử dụng trước đây thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH xây dựng giao thông thủy lợi Giang Sơn.
Khu đất mà Công ty Mai Anh 88 đang sử dụng trước đây thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH xây dựng giao thông thủy lợi Giang Sơn.

Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 6301548584 mà Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn cấp cho Công ty Mai Anh 88 thì mục tiêu đầu tư dự án là tiếp tục thực hiện dự án nhà máy sản xuất bê tông tươi và bê tông thương phẩm.

Không chỉ vậy, trên khu đất nhận chuyển nhượng, Công ty Mai Anh 88 đã tự ý xây dựng thêm 03 hạng mục công trình không có giấy phép xây dựng gồm: Lò sấy gỗ mái bê tông (diện tích 196 m2); nhà xưởng sản xuất cột thép, mái tôn diện tích 252 m2; nhà xưởng tập kết gỗ không quây tường cột thép, mái tôn (diện tích 300 m2).

Hành vi vi phạm nêu trên đã bị Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn phát hiện, kiểm tra, lập biên bản, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý. Ngày 8/11/2018, UBND huyện Tĩnh Gia (nay là UBND thị xã Nghi Sơn) đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Mai Anh 88 với số tiền 30 triệu đồng.

Công ty TNHH Mai Anh 88 (có mã số thuế 2802532771) được thành lập và đi vào hoạt động ngày 29/3/2018; Công ty có địa chỉ tại thửa đất số 416, tờ bản đồ số 60, thôn Tân Lập, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Ngành nghề hoạt động chính của công ty là “sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện”. Người diện theo pháp luật của công ty là bà Nguyễn Thị Hường./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine