ISSN-2815-5823
LÊ THANH
Thứ sáu, 11h42 19/05/2023

Đoàn Đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

(KDPT) - Sáng 19-5, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa do ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn, đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2023), trong niềm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa và các ông: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và TP Thanh Hóa đã thành kính dâng nén tâm hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta. Trong qúa trình ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc thực dân, người đã đi đến nhiều nước, ở các châu: Á, Âu, Phi và Mỹ La Tinh, đi đến đâu người cũng không ngừng tìm tòi, học hỏi, người đã biết được nhiều thứ tiếng bản địa, làm nhiều công việc khác nhau để thực hiện niềm mong mỏi giỏi phóng dân tộc. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại các quốc gia tư bản, thuộc địa bị áp bức bóc lột người đã tìm thấy con đường cứu nước, cứu dân tộc khỏi ách thống trị. Người đã tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc từ chủ nghĩa Mác-Lênin, ngưới lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho con đường giải phóng dân tộc, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, sáng lập Đảng Mác- Lênin ở Việt Nam, sáng lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, sáng lập Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Người luôn luôn kết hợp chặt chẽ cách mạng Việt Nam với cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Người là tấm gương đạo đức cao cả, cần, kiệm,liêm, chính, chí công vô tư, vô cùng khiêm tốn, giản dị.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, Nhân dân ta và non sông, đất nước ta, Người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng. Tên tuổi, sự nghiệp của Người còn trường tồn mãi với non sông đất nước; tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam và là ngọn đuốc sáng soi đường tới tương lai.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa nguyện nêu cao truyền thống đoàn kết, phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, tranh thủ tối đa sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và các nguồn lực từ bên ngoài để quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 - năm bản lề thực hiện các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 22/05/2024