ISSN-2815-5823
Trần Thuý
Thứ năm, 12h12 20/04/2023

FPT báo lợi nhuận khủng sau quý I/2023

Với kết quả đạt được trong quý đầu năm 2023, FPT đã thực hiện được lần lượt 22,3% kế hoạch doanh thu và 23,4% kế hoạch lợi nhuận năm.
3 tháng đầu năm, FPT báo lợi nhuận trước thuế 2.121 tỷ đồng, tăng trưởng 19,2%
3 tháng đầu năm, FPT báo lợi nhuận trước thuế 2.121 tỷ đồng, tăng trưởng 19,2%.

Số liệu báo cáo quý I/2023 của FPT ghi nhận doanh thu 11.681 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.121 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,1% và 19,2% so với cùng kỳ năm ngoái. EPS (Earning Per Share) đạt 1.361 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 19,8% so với năm trước.

Về kết quả kinh doanh của từng mảng, khối công nghệ (bao gồm dịch vụ CNTT trong nước và dịch vụ CNTT nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 59% doanh thu và 43% lợi nhuận trước thuế của toàn tập đoàn, đạt lần lượt 6.843 tỷ đồng doanh thu và 906 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng lần lượt 21,3% và 19,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu dịch vụ CNTT tại nước ngoài đạt 5.435 tỷ đồng, tăng 32,2%, lợi nhuận trước thuế đạt 889 tỷ đồng, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, thị trường Nhật Bản tăng 31,2% so với cùng kỳ; châu Á – Thái Bình Dương tăng 65,7% nhờ vào nhu cầu chuyển đổi số tăng cao. Doanh thu chuyển đổi số đạt 2.103 tỷ đồng, tăng trưởng 28% so với cùng kỳ.

Mảng dịch vụ CNTT tại thị trường nước ngoài cũng ghi nhận doanh thu ký mới đạt 10.165 tỷ đồng, tăng trưởng 44,1% so với năm trước với doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt 1.407 tỷ đồng và 18 tỷ đồng, giảm 8% và 80,6% so với cùng kỳ.

FPT cho biết, thị trường trong nước gặp trở ngại trong quý 1 do khối doanh nghiệp còn gặp khó khăn, dẫn đến sụt giảm nhu cầu đầu tư cho CNTT.

Doanh thu khối viễn thông tăng trưởng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3.790 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 3,2%, đạt 724 tỷ đồng. Theo FPT, lợi nhuận khối viễn thông tăng trưởng thấp chủ yếu do sụt giảm nhu cầu mảng quảng cáo trực tuyến. Doanh thu của mảng giáo dục của FPT tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.412 tỷ đồng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức đầu tháng 4, cổ đông FPT đã thông qua kế hoạch doanh thu năm 2023 tăng 18,2% so với kết quả năm 2022, đạt 52.289 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu, khối công nghệ dự kiến sẽ đem về doanh thu nhiều nhất với 31.150 tỷ đồng, tăng gần 21% so với cùng kỳ và chiếm gần 60% tổng doanh thu. Doanh thu từ khối viễn thông đạt 16.739 tỷ đồng, tăng trưởng 13,6%; doanh thu từ khối giáo dục, đầu tư và hoạt động khác đạt 4.400 tỷ đồng, tăng trưởng 25,1%.

Năm nay, FPT lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 9.055 tỷ đồng, tăng 18,2% so với mức thực hiện năm 2022. Như vậy, với kết quả đạt được trong quý đầu tiên, doanh nghiệp này đã thực hiện được lần lượt 22,3% kế hoạch doanh thu và 23,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 22/05/2024