ISSN-2815-5823
SƠN HÀ
Thứ hai, 10h18 08/05/2023

Hơn 2,2 tỷ cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines vào diện kiểm soát

(KDPT) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) đưa ra quyết định chuyển diện cảnh báo sang kiểm soát từ ngày 12/5 đối với hơn 2,2 tỷ cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines.

Nguyên nhân là Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Giải trình với HoSE về việc chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Vietnam Airlines cho biết công ty đang tiến hành tái cấu trúc toàn diện, sắp xếp, ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước tái cơ cấu doanh nghiệp.

Ngoài ra, đơn vị kiểm toán cần thêm thời gian tiến hành thu thập, đối chiếu và đánh giá toàn diện các thông tin liên quan để có thể hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính của Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines khẳng định đang phối họp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán để công bố báo cáo tài chính trong thời gian sớm nhất.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 tự lập, Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm 10.452,6 tỷ đồng. Tính đến hết 31/12, lợi nhuận luỹ kế của cổ đông công ty mẹ âm 34.199,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu âm 10.199,2 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của Vietnam Airlines giảm 1 ngàn tỷ xuống mức 59,5 ngàn tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt và gửi ngân hàng hơn 3,9 ngàn tỷ đồng. Khoản phải thu của khách hàng duy trì ở mức 4,7 ngàn tỷ đồng, còn hàng tồn kho 3,4 ngàn tỷ đồng.

Trong cơ cấu nợ phải trả 69,9 ngàn tỷ đồng, vay nợ tài chính ngắn và dài hạn suýt soát nhau với tổng số 27,2 ngàn tỷ đồng.

Nếu báo cáo tài chính kiểm toán cho thấy Vietnam Airlines vẫn lỗ trong năm 2022 và vốn chủ tiếp tục âm, cổ phiếu HVN có thể bị hủy niêm yết.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 20/05/2024