ISSN-2815-5823
Linh Giang
Thứ bảy, 12h00 06/04/2024

Các thủ tục cần thiết khi nộp lệ phí trước bạ nhà đất

(KDPT) - Trường hợp người dân thực hiện yêu cầu được cấp sổ đỏ hoặc chuyển nhượng người đứng tên tài sản đất đai thì sẽ phải đóng lệ phí trước bạ nhà đất. Cùng tìm hiểu kĩ hơn về khái niệm này trong bài viết sau.

Lệ phí trước bạ nhà đất là gì?

Theo điều 90 thuộc Nghị định 140/2016/NĐ-CP, lệ phí trước bạ nhà đất (hay còn được hiểu là thuế trước bạ nhà đất) chính là khoản tiền mà người sử dụng đất sẽ phải nộp trước khi thực hiện các hoạt động mua bán, thừa kế, chuyển nhượng liên quan đến việc cấp sổ đỏ hay chứng minh quyền sử dụng đất.

Đối tượng áp dụng nộp lệ phí trước bạ nhà đất

Trong pháp luật Việt Nam đã quy định rõ những trường hợp phải nộp lệ phí trước bạ nhà đất, theo Điều 2 Nghị định 140/2016/NĐ-CP đã quy định rõ những đối tượng cần phải nộp phí trước bạ nhà đất như sau:

- Nhà dùng để ở hoặc được sử dụng cho mục đích khác.

- Đất nông nghiệp và công nghiệp.

Theo như quy định trên thì những người là công dân Việt Nam sở hữu tài sản nhà đất thì đều là những đối tượng phải đóng thuế trước bạ. Do đó, cần phải chấp hành nghiêm túc những quy định về việc nộp lệ phí. Nếu như công dân không thực hiện nghiêm túc những quy định này hoặc có hành vi trốn thuế thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật được ban hành.

Lệ phí trước bạ nhà đất chính là khoản tiền mà người sử dụng đất sẽ phải nộp trước khi thực hiện các hoạt động mua bán, thừa kế,...
Lệ phí trước bạ nhà đất chính là khoản tiền mà người sử dụng đất sẽ phải nộp trước khi thực hiện các hoạt động mua bán, thừa kế,...

Các trường hợp áp dụng nộp lệ phí trước bạ

Công dân cần phải thực hiện việc nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau:

- Những người đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà và những loại tài sản gắn liền với nhà đất.

- Trường hợp chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ nhà, đất cho người khác.

- Tặng một phần hoặc toàn bộ nhà đất đang sở hữu cho người khác.

- Trường hợp chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản nhà, đất gắn liền cho người khác.

Các đơn vị phụ trách thu lệ phí trước bạ nhà đất

Đối với các cá nhân, hộ gia đình khi thực hiện nộp lệ phí trước bạ nhà đất cần phải đến nộp tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.

Đối với những tổ chức có nhu cầu nộp lệ phí trước bạ nhà đất sẽ phải thực hiện thủ tục và nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh.

Trích dẫn về quy định liên quan đến lệ phí trước bạ nhà đất

Căn cứ quy định tại Điều 3 Nghị định 10/2022/NĐ-CP, nhà đất được xác định thuộc một trong các đối tượng chịu lệ phí trước bạ theo quy định. Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ nhà đất được xác định theo quy định tại Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP như sau:

Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)

1. Nhà, đất: Mức thu là 0,5%.

Căn cứ quy định tại Điều 6 Nghị định 10/2022/NĐ-CP như sau:

Căn cứ tính lệ phí trước bạ

Căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%).

Kết hợp với quy định tại Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP, công thức tính lệ phí trước bạ nhà đất như sau:

Mức lệ phí trước bạ nhà đất = Giá tính lệ phí trước bạ x 0,5%

Việc nộp lệ phí trước bạ nhà đất là quy định bắt buộc và rất quan trọng
Việc nộp lệ phí trước bạ nhà đất là quy định bắt buộc và rất quan trọng

Việc nộp lệ phí trước bạ nhà đất là quy định bắt buộc và rất quan trọng, vì thế, người dân cần phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh không được trốn nộp thuế, tránh trường hợp bị xử lý theo quy định pháp luật./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 24/06/2024