Nghệ An nỗ lực nội địa hoá các sản phẩm dệt may, da giàyNghệ An: Dành 2.400 tỷ đồng để nâng cấp cảng cá, dịch vụ hậu cần nghề cáNghệ An sẽ đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng để xây dựng nhà máy điện rác
Trong tương lai, huyện Quỳ Hợp sẽ trở thành vùng kinh tế tổng hợp của tỉnh Nghệ An.
Trong tương lai, huyện Quỳ Hợp sẽ trở thành vùng kinh tế tổng hợp của tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 509/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch vùng huyện Quỳ Hợp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, việc lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Quỳ Hợp nhằm định hướng phát triển thống nhất về không gian, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn kết chặt chẽ với quy hoạch tỉnh; đảm bảo kết nối đồng bộ với các địa phương lân cận như Quế Phong, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Anh Sơn, Con Cuông và Tân Kỳ; phát triển hài hòa giữa các vùng đô thị và nông thôn; tôn trọng tự nhiên, ứng phó với các vấn đề về biến đổi khí hậu để đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, việc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Quỳ Hợp nhằm tổ chức không gian đô thị, nông thôn và các khu chức năng để góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, tiềm năng và lợi thế của địa phương để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững; văn hóa - xã hội phát triển lành mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; quốc phòng an ninh vững chắc.

Mục tiêu sẽ cụ thể hóa quy hoạch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ; cụ thể hóa định hướng phát triển huyện Quỳ Hợp tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2020-2025. Phát huy vị thế và sức mạnh tổng hợp của huyện trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với định hướng bền vững, khai thác có hiệu quả mối quan hệ nội và ngoại vùng.

Trong đó tập trung các thế mạnh về: Công nghiệp, chế biến khoáng sản; dịch vụ du lịch trải nghiệm văn hóa, cộng đồng, sinh thái; nông lâm nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Tạo lập cơ sở pháp lý cho các công tác quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn trong huyện, xây dựng các chương trình kế hoạch và đề xuất các chính sách phát triển, các dự án đầu tư, sử dụng hợp lý các nguồn lực. Đồng thời, bảo vệ môi trường thích ứng và chống chịu biến đổi khí hậu. Giữ gìn di sản văn hóa lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và phát triển bản sắc văn hóa địa phương. Tạo cơ sở pháp lý cho việc hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Quỳ Hợp đạt chuẩn nông thôn mới.

Để đạt được mục tiêu trên, cần thực hiện các nhiệm vụ như: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên (vị trí địa lý, địa hình, khí hậu thủy văn, tài nguyên đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước...); thực trạng kinh tế - xã hội; hiện trạng phân bố đô thị và nông thôn; hiện trạng sử dụng và quản lý đất đai; hiện trạng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật vùng (gồm: đánh giá hiện trạng giao thông (đối nội, đối ngoại), chuẩn bị kỹ thuật, hiện trạng thoát nước mưa, hiện trạng cấp nước, hiện trạng thoát nước thải, quản lý CTR, hiện trạng cấp điện và thông tin liên lạc, hiện trạng môi trường; hiện trạng tài nguyên và môi trường vùng); hiện trạng các chương trình, dự án đầu tư phát triển đối với vùng lập quy hoạch; đánh giá công tác quản lý thực hiện các quy hoạch, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Đề xuất phát triển hệ thống đô thị, các khu dân cư nông thôn tập trung và các khu chức năng trên cơ sở khai thác lợi thế riêng của huyện Quỳ Hợp về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch và dịch vụ thúc đẩy phát triển đa dạng ngành kinh tế. Đề xuất cấu trúc không gian vùng huyện với các trục liên kết hệ thống đô thị, trung tâm cụm xã, hệ thống điểm dân cư nông thôn, gắn kết với các trung tâm kinh tế huyện và khu vực; phân bố không gian phát triển nông nghiệp, xây dựng công nghiệp, du lịch - dịch vụ, hệ thống hạ tầng xã hội, các công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo phát triển bền vững đô thị và nông thôn; bổ sung và khớp nối các dự án đã và đang thực hiện trên phạm vi địa bàn. Đối với khu vực nông thôn: đảm bảo thực hiện những quan điểm chủ đạo trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nghiên cứu các mô hình đặc trưng cho khu vực nông thôn huyện Quỳ Hợp.

Về tính chất, chức năng: Vùng Quỳ Hợp sẽ là vùng kinh tế tổng hợp của tỉnh, nằm trên trục phát triển kinh tế trọng điểm Hoàng Mai - Nghĩa Đàn - Thái Hòa - Quỳ Hợp; Là trung tâm công nghiệp khai khoáng lớn của tỉnh, cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến khoáng sản của tỉnh; Là khu vực kinh tế năng động, có tiềm năng phát triển thương mại dịch vụ và nông lâm nghiệp thủy sản gắn với du lịch dịch vụ hồ Bản Mồng./.