[Infographic] 6 khó khăn, vướng mắc của thị trường bất động sản giai đoạn 2023 - 2024