ISSN-2815-5823
Phương Thảo
Thứ tư, 00h00 26/04/2023

Khi phát sinh việc khai thác tài nguyên cần phải khai báo thế nào?

(KDPT) - Trong thời gian vừa qua một số chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và cơ quan quản lý nhà nước sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi lập hồ sơ thiết kế và thẩm định dự toán của công trình đã không tính đưa thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường vào dự toán của hạng mục san lấp mặt bằng nền đất, khi nhà thầu thực hiện thi công công trình có phần san lấp mặt bằng đất thì cơ quan thuế đến thanh tra, kiểm tra và yêu cầu nhà thầu phải kê khai truy thu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường và phạt rất nặng.

Chính vì vậy mà nhà thầu không biết lấy kinh phí ở đâu để bù vào thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường, bới trong dự toán đã có các định mức áp dụng cho các mã vật liệu riêng rồi mà chưa có mục tính thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường. Khi nhà thầu không thực hiện được thì nguy cơ vi phạm trốn thuế, có nguy cơ bị khởi tố tội trốn thuế, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thiệt hại, khó khăn cho doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng. Vì vậy Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang kiến nghị Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Tổng cục thuế ra văn bản có chế tài áp dụng để xử phạt các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải có trách nhiệm khi lập dự án; hồ sơ thiết kế phải được đưa vào dự toán công trình, được cơ quan quản lý nhà nước thẩm tra, thẩm định phê duyệt để nhà thầu có cơ sở tham gia dự thầu, ký kết hợp đồng xây dựng, đảm bảo trách nhiệm và quyền lợi cũng như tránh rủi ro vi phạm pháp luật. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đã nêu ý kiến tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2022 . Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có ý kiến trả lời như sau.

Căn cứ Điều 2; khoản 3 Điều 4; khoản 1 Điều 6; điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật Thuế Tài nguyên; khoản 3 Điều 3 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên.

Từ các quy định và hướng dẫn nêu trên cho thấy, trường hợp tổ chức, cá nhân nhận thầu thi công công trình trong quá trình thi công có phát sinh sản lượng tài nguyên mà được phép của cơ quan quản lý nhà nước hoặc không trái quy định của pháp luật về quản lý khai thác tài nguyên thì phải khai, nộp thuế tài nguyên với cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh tài nguyên khai thác. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và liên hệ Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 25/05/2024