ISSN-2815-5823
THIỆU KHANG
Thứ sáu, 14h12 21/04/2023

Ký kết thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam

(KDPT) - Sáng ngày 21/4, tại Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam (Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội), Tạp chí Người Làm Báo; Tạp chí Cơ khí Việt Nam và Tạp chí Giao thông Vận tải phối hợp tổ chức Diễn đàn; Tạp chí Kinh doanh và Tiếp thị/ Kinh doanh và Phát triển cùng các đơn vị Tạp chí khác đã ký kết thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam 2023”, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam 21/4/1950 - 21/4/2023 và Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/1925 – 21/6/2023).

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đánh giá cao việc 13 cơ quan báo chí tổ chức Diễn đàn và ký kết thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam”. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2023) và kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023). Đồng chí Trần Thanh Lâm cho biết, Ban Tuyên giáo Trung ương đang xây dựng Kế hoạch các hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam để các cơ quan báo chí cả nước tích cực tham gia chào mừng sự kiện quan trọng này đối với người làm báo.

Điểm lại những dấu mốc lịch sử quan trọng trong chặng đường phát triển 98 năm qua của nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của các cơ quan báo chí với sứ mệnh của mình. Trong đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chủ trương “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại; thực hiện tốt quy hoạch, phát triển hệ thống báo chí, truyền thông; sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa; tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên internet. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh, loại bỏ các sản phẩm, thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị - xã hội, thuần phong mỹ tục”.

Trên cơ sở đó, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí nói chung, các tạp chí nói riêng cần đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo chí. Mỗi tạp chí cần xây dựng bản sắc riêng, những kiến thức chuyên sâu về một lĩnh vực, vấn đề nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc song song với xây dựng đội ngũ người làm báo có kiến thức chuyên môn, có năng lực làm báo, trung thực liêm chính, luôn thực hiện tốt “10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo”; luôn có trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với tác phẩm, sản phẩm của mình, đặc biệt là xây dựng văn hóa của người làm báo và các cơ quan báo chí.

Ông Trần Thanh Lâm - Phó TB Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Diễn đàn và Lễ ký kết thi đua.
Ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Diễn đàn và Lễ ký kết thi đua.

Hoạt động nhằm triển khai hiệu quả Kế hoạch số 154-KH/BTGTW, ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí; Quyết định số 70a/QĐ-HNBVN, ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Hội Nhà báo Việt Nam về việc ban hành Tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam; Hướng dẫn số 161a/CV-HNBVN, ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Hội Nhà báo Việt Nam về việc Hướng dẫn triển khai phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”.

Bà Trần Thị Lan - Q. TBT Tạp chí Người làm báo khai mạc diễn đàn
Bà Trần Thị Lan - Q. TBT Tạp chí Người làm báo khai mạc diễn đàn

Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí, trọng tâm là xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa nhằm tạo dựng một môi trường làm việc trong các cơ quan báo chí: tích cực, năng động và sáng tạo, xây dựng lề lối, nền nếp làm việc khoa học, trật tự, kỷ cương, phong cách ứng xử thân thiện và cởi mở, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của cơ quan báo chí, người làm báo; đồng thời, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí, hướng đến mục tiêu xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển trong thời kỳ mới.

Ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục báo chí - Bộ TTTT tại Diễn đàn và Lễ ký kết thi đua.
Ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục báo chí - Bộ TTTT tại Diễn đàn và Lễ ký kết thi đua.

Tại buổi Diễn đàn và Lễ ký kết thi đua, các đơn vị tạp chí cũng đã có nội dung tham luận về chương trình hành động xây dựng văn hoá trong các cơ quan báo chí. Mỗi đơn vị đã nêu ra những kiến nghị và các giải pháp để xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Nguyễn Quốc Hải, Viện trưởng Viện Đào tạo, Tư vấn và Phát triển kinh tế (IDE), đại diện cơ quan chủ quản của Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển/ Kinh doanh và Tiếp thị cho rằng, để phong trào xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí thực sự hiệu quả, mỗi cơ quan báo chí cần coi đây là việc quan trọng đối với sự duy trì, phát triển, hoạt động đúng tôn chỉ mục đích để báo chí xứng đáng với vai trò "quyền lực thứ tư," được bạn đọc tin tưởng, đón nhận. Mỗi cơ quan báo chí có những quy chế, quy định riêng, tạo nên một "sức mạnh mềm" trong mỗi đơn vị.

Ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục báo chí - Bộ TTTT tại Diễn đàn và Lễ ký kết thi đua.
Tổng Biên tập Tạp chí Kinh doanh và Phát triển (Hàng giữa, thứ 3 từ trái sang) ký Giao ước Thi đua.
6 tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa:

1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của báo chí và tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; nhận thức đầy đủ sứ mệnh, vai trò của báo chí trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; nỗ lực góp phần xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.
2. Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định gắn với các chuẩn mực về đạo đức, văn hóa; tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, thân thiện, hợp tác trong cơ quan.
3. Tổ chức quy trình hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, công khai, minh bạch; xác định nguyên tắc tác nghiệp trên tinh thần khách quan, xây dựng, vì lợi ích chung. Quản lý, chỉ đạo sát sao hoạt động của phóng viên, biên tập viên, người lao động và của văn phòng đại diện.
4. Đề cao yếu tố văn hóa trong hoạt động nghiệp vụ và trong tác phẩm báo chí; nêu cao tính nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hướng đến các giá trị “chân, thiện, mỹ”, lan tỏa những điều tốt đẹp, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, tiêu cực, bồi đắp nền tảng tinh thần xã hội.
5. Tích cực đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số; coi trọng việc bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.
6. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo; hưởng ứng và triển khai phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí.

6 tiêu chí văn hóa của người làm báo:
1. Có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng; chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.
2. Tận tụy, trách nhiệm với công việc; hành nghề trung thực, công tâm, không vụ lợi, không sách nhiễu, cửa quyền, giữ gìn phẩm giá, tư cách của người làm báo.
3. Tôn trọng quyền con người, quyền riêng tư, không gây tổn thương tinh thần, nhân phẩm, danh dự cá nhân và tổ chức.
4. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, nêu cao tính nhân văn trong tác phẩm báo chí cũng như trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác.
5. Ứng xử chân thành, thân ái; sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp; khiêm tốn, văn minh trong quan hệ công tác; chuẩn mực, thân thiện với công chúng.
6. Tích cực rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp; thường xuyên học tập, nâng cao kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ.

Tại diễn đàn, đại diện 13 tạp chí gồm: Người Làm báo, Cơ khí Việt Nam, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Người Hà Nội, Tự động hóa ngày nay, Thương gia, Sức khỏe Cộng đồng, Bầu trời mở rộng, Dân tộc, Kinh doanh và Tiếp thị, Điện tử Nhịp sống Thị trường, Môi trường và cuộc sống đã thảo luận, trao đổi và ký kết chương trình hành động xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và nâng cao văn hóa của người làm báo Việt Nam.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 20/05/2024