Theo đó, 383 ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư đạt chuẩn chức danh năm 2022. Trong 383 nhà khoa học đạt chuẩn chức danh năm nay có 34 Giáo sư và 349 Phó Giáo sư ở 28 ngành/liên ngành.

Lĩnh vực kinh tế có 45 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư

Ngành nhiều ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư nhất là Y học với 7 ứng viên.

Ngành nhiều ứng viên đạt tiêu chuẩn Phó giáo sư nhất là Kinh tế với 45 ứng viên và Hóa học - Công nghệ thực phẩm 43 ứng viên.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học có ứng viên đạt chuẩn trong danh sách tổ chức công nhận và trao quyết định.

Danh sách chi tiết các ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư 2022: Tại đây

Danh sách số ứng viên theo các ngành được Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 (đã bao gồm ngành Khoa học An ninh và Khoa học Quân sự):

STT

Ngành

Ứng viên GS

Ứng viên PGS

Tổng

1 Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản 3 10 13
2 Cơ học 2 3 5
3 Cơ khí - Động lực 1 18 19
4 Công nghệ Thông tin 1 7 8
5 Dược học 0 4 4
6 Điện - Điện tử - Tự động hóa 1 13 14
7 Giao thông Vận tải 2 11 13
8 Giáo dục học 0 14 14
9 Hóa học - Công nghệ thực phẩm 1 43 44
10 Khoa học Trái đất - Mỏ 2 12 14
11 Kinh tế 3 45 48
12 Luật học 1 5 6
13 Luyện kim 0 1 1
14 Ngôn ngữ học 0 2 2
15 Nông nghiệp - Lâm nghiệp 0 15 15
16 Sinh học 2 16 18
17 Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học 1 1 2
18 Tâm lý học 0 0 0
19 Thủy lợi 0 6 6
20 Toán học 2 11 13
21 Triết học-Xã hội học-Chính trị học 1 4 5
22 Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục Thể thao 0 4 4
23 Vật lý 3 19 22
24 Xây dựng - Kiến trúc 0 10 10
25 Y học 7 36 43
26 Văn học 0 3 3
27 Khoa học An ninh 1 17 18
28 Khoa học Quân sự 0 19 19

Tổng

34

349

383