Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho ứng viên đến nộp hồ sơ được nhanh chóng, chính xác, Ban Tổ chức bố trí công chức hướng dẫn các ứng viên ngay từ thang máy C lên đến khu vực làm thủ tục nộp hồ sơ. Tại đây ứng viên chỉ phải thực hiện nộp hồ sơ theo 02 bước:

Bước 1 - ứng viên nộp hồ sơ tại Bàn thu hồ sơ dự tuyển

Bước 2 - ứng viên trực tiếp nộp lệ phí thi tại Bàn thu lệ phí. Đối với trường hợp ứng viên chưa kịp đăng ký trực tuyến tại https://dangkydutuyen.gdt.gov.vn, Ban Tổ chức đã bố trí khu vực Đăng ký hồ sơ trực tuyến gồm máy tính kết nối mạng internet, máy in, giấy in, … Tại đây, ứng viên hoàn toàn có thể đăng ký trực tuyến, in các giấy tờ, hồ sơ cần thiết, từ đó các ứng viên nộp hồ sơ rất thuận lợi, không mất nhiều thời gian thực hiện các thủ tục. Các ứng viên đăng ký dự tuyển vào 62 cục thuế tỉnh, thành phố thì thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Cục Thuế các tỉnh, thành phố hoặc địa điểm do Cục Thuế thông báo.

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2023 tại cơ quan Tổng cục Thuế và 62 Cục Thuế tỉnh, thành phố (Cục Thuế tỉnh Hà Nam không có chỉ tiêu tuyển dụng) là: 1.634 chỉ tiêu, cụ thể theo từng ngạch công chức như sau: Ngạch Chuyên viên: 278 chỉ tiêu, trong đó: Chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ 156 chỉ tiêu; Chuyên viên làm công tác quản lý xây dựng cơ bản 07 chỉ tiêu; Chuyên viên làm công tác Đảng 07 chỉ tiêu; Chuyên viên làm công nghệ thông tin: 108 chỉ tiêu. Ngạch Cán sự 19 chỉ tiêu; Ngạch Kiểm tra viên thuế 1.215 chỉ tiêu; Ngạch Kiểm tra viên trung cấp thuế 46 chỉ tiêu; Ngạch Văn thư viên: 49 chỉ tiêu; Ngạch Văn thư viên trung cấp: 27 chỉ tiêu.