ISSN-2815-5823
Nguyễn Thùy
Thứ sáu, 15h09 12/04/2024

Những trường hợp nào sẽ bị thu hồi Sổ đỏ trong năm 2024?

(KDPT) - Tại Luật Đất đai 2024, các trường hợp thu hồi Sổ đỏ so với quy định tại Luật đất đai 2013 (hiện hành) đã có sự thay đổi, bao quát hầu hết những trường hợp thu hồi theo quy định hiện hành; mục đích hoàn thiện và rõ ràng hóa những quy định pháp lý có liên quan đến việc thu hồi Sổ đỏ.

Khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai 2024 đã quy định rõ ràng về 6 trường hợp Nhà nước sẽ thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, hay còn được gọi là Sổ đỏ. 

Cụ thể, Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi toàn bộ diện tích đất đã được ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cũng như quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp.

Khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai 2024 đã quy định rõ ràng về 6 trường hợp Nhà nước sẽ thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, hay còn được gọi là Sổ đỏ. (Ảnh minh họa)
Khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai 2024 đã quy định rõ ràng về 6 trường hợp Nhà nước sẽ thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, hay còn được gọi là Sổ đỏ. (Ảnh minh họa)

Nhà nước cũng cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cũng như quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cùng các tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp;

Người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

Giấy chứng nhận đã cấp nhưng không đúng thẩm quyền và không đúng đối tượng sử dụng đất, giấy không đúng diện tích đất và không đủ điều kiện được cấp, không đúng về mục đích sử dụng đất, không đúng thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất đúng theo quy định của pháp luật đất đai tính tại thời điểm cấp giấy chứng nhận; 

Giấy chứng nhận đã cấp nhưng bị Tòa án có thẩm quyền tuyên hủy; 

Trường hợp đấu giá, giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan thi hành án nhưng người phải thi hành án không nộp giấy chứng nhận đã cấp.

Sẽ bị thu hồi Sổ đỏ trong những trường hợp nào?   

Theo như quy định tại Điều 106 Luật đất đai 2013 (đang được áp dụng hiện hành), những trường hợp bị Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp bao gồm:

- Nhà nước tiến hành thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

- Tiến hành cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp; 

Tại Luật Đất đai 2024, các trường hợp thu hồi Sổ đỏ so với quy định tại Luật đất đai 2013 (hiện hành) đã có sự thay đổi, bao quát hầu hết những trường hợp thu hồi theo quy định hiện hành. (Ảnh minh họa)
Tại Luật Đất đai 2024, các trường hợp thu hồi Sổ đỏ so với quy định tại Luật đất đai 2013 (hiện hành) đã có sự thay đổi, bao quát hầu hết những trường hợp thu hồi theo quy định hiện hành. (Ảnh minh họa)

- Người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tiến hành đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất nhưng phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Giấy chứng nhận đã cấp nhưng không đúng thẩm quyền và không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất và không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hay thời hạn sử dụng đất hoặc là nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, ngoại trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận này đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cũng như quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đúng theo quy định của pháp luật đất đai.

Tại Luật Đất đai 2024, các trường hợp thu hồi Sổ đỏ so với quy định tại Luật Đất đai 2013 (hiện hành) đã có sự thay đổi, bao quát hầu hết những trường hợp thu hồi theo quy định hiện hành; mục đích hoàn thiện và rõ ràng hóa những quy định pháp lý có liên quan đến việc thu hồi Sổ đỏ.

Bên cạnh đó, Luật Đất đai sửa đổi 2024 còn bổ sung thêm trường hợp thu hồi Sổ đỏ đã cấp trong trường hợp bị Tòa án tuyên hủy. Đây cũng là quy định mới với mục đích tăng cường tính pháp lý của việc thu hồi sổ đỏ.

Ai sẽ được hưởng bồi thường khi thu hồi đất? 

Theo như Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013 quy định rất rõ ràng đối với điều kiện được bồi thường đất trong trường hợp bị Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. 

- Hộ gia đình hoặc cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm có Sổ đỏ hoặc đủ điều kiện để được cấp Sổ đỏ, ngoại trừ những trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 77 của Luật Đất đai 2013. 

Theo như Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013 quy định rất rõ ràng đối với điều kiện được bồi thường đất trong trường hợp bị Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh. (Ảnh minh họa)
Theo như Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013 quy định rất rõ ràng đối với điều kiện được bồi thường đất trong trường hợp bị Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh. (Ảnh minh họa)

- Người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam đã có Sổ đỏ hoặc có đủ điều kiện để được sổ đỏ nhưng chưa được cấp. 

- Trường hợp đất bị thu hồi khi chưa có Sổ đỏ vẫn được bồi thường bao gồm: Đất nông nghiệp sử dụng trước ngày 1/7/2014; người sử dụng đất trực tiếp sản xuất nông nghiệp./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 29/05/2024