ISSN-2815-5823
KIM THƯƠNG
Thứ ba, 09h39 25/04/2023

Nợ xấu của TPBank tăng 84% trong 3 tháng đầu năm

(KDPT) - Kết thúc quý 1/2023, tổng nợ xấu của TPBank đạt mức 2.497,2 tỷ đồng, tăng tới 84% so với hồi đầu năm. Do đó, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của nhà băng này tăng từ 0,84% lên mức 1,45%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 vừa mới công bố cho thấy chất lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HoSE: TPB) suy giảm rõ rệt khi nợ nhóm 3 – 5 đều gia tăng.

Nợ xấu của TPBank tăng 84% trong 3 tháng đầu năm.
Nợ xấu của TPBank tăng 84% trong 3 tháng đầu năm.

Cụ thể, tính đến ngày 31/3/2023, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng mạnh 211,6% lên mức 1.199,7 tỷ đồng; Nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng 63,6% đạt 764 tỷ đồng; Nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng 5,5% đạt mức 533,4 tỷ đồng.

Do đó, tổng nợ xấu nội bảng của TPBank đạt 2.497,2 tỷ đồng, tăng 84% (tương đương tăng gần 1.140 tỷ đồng) với hồi đầu năm; Tỷ lệ nợ xấu nội bảng của nhà băng này tăng từ 0,84% hồi đầu năm lên mức 1,45%.

Ngoài khoản nợ xấu 2.497,2 tỷ đồng nội bảng, TPBank cũng đang sở hữu khoản nợ xấu 44,7 tỷ đồng tại Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Về kết quả kinh doanh, mặc dù lợi nhuận của TPBank trong quý 1/2023 tăng trưởng tương đối khả quan nhưng nguồn thu chính là thu nhập lãi thuần lại sụt giảm và dòng tiền bị âm của nhà băng này âm trong 3 tháng đầu năm.

Cụ thể, so với cùng kỳ năm ngoái, thu nhập lãi thuần của TPBank giảm 3,3% xuống mức 2.736,8 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 36%, đạt 695,7 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng tới 370% lên 151 tỷ đồng.

Mảng mua bán chứng khoán đầu tư của TPBank giảm 57,7% xuống còn 34,2 tỷ đồng; Lãi từ hoạt động khác giảm 74,2% xuống mức 41,2 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động của TPBank đạt mức1.579 tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm ngoái; Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng là gần 315 tỷ đồng, giảm tới 58% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả, lợi nhuận trước và sau thuế của TPBank đạt lần lượt 1.765 tỷ đồng và 1.413,2 tỷ đồng, tăng 8,7% so với quý 1/2022.

Về dòng tiền, tính đến ngày 31/3/2023, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của TPBank âm 594 tỷ đồng; Dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 109,5 tỷ đồng và dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 426,3 tỷ đồng. Kết thúc quý 1, dòng tiền của TPBank âm 1.130 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản TPBank đạt 343.522 tỷ đồng, tăng 4,5% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 7,3% lên mức hơn 172.753 tỷ đồng, tiền gửi các TCTD khác tăng 5,1% đạt 38.778 tỷ đồng, tiền gửi tại NHNN giảm 25% xuống mức 8.982,5 tỷ đồng,…

Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tăng 3,1%, đạt 200.998 tỷ đồng, phát hành giấy tờ có giá giảm 7% xuống 19.085 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 30/05/2024