Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét về công tác cán bộ

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có thông cáo về dự kiến chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Quốc hội)
Quang cảnh Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Quốc hội)

Thông cáo nêu rõ, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14, Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra trong buổi sáng ngày 21/3/2024 tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội./.