ISSN-2815-5823
TRÂN TRÂN
Thứ hai, 17h04 10/04/2023

Số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ còn rất khiêm tốn

(KDPT) - Sáng 10/4, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp với Dự án hỗ trợ kỹ thuật ADB tổ chức hội thảo tham vấn về “Sách trắng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ”.

Tiến sĩ Adam McCarrty - chuyên gia quốc tế của ADB về chính sách giới, cho biết, Sách Trắng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) do phụ nữ làm chủ nói về hiện trạng phụ nữ Việt Nam trong kinh doanh với việc sử dụng dữ liệu của Tổng cục Thống kê năm 2021.

Theo Sách Trắng, Việt Nam có khung pháp lý toàn diện tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia vào nền kinh tế rộng lớn hơn. Trong đó, phụ nữ Việt Nam gần như bình đẳng với nam giới về trình độ học vấn và tham gia lực lượng lao động, nhưng do đối mặt với nhiều thách thức, rào cản nên chỉ 20% DNNVV do phụ nữ làm chủ. Cụ thể, tính đến ngày 31/12/2020, Việt Nam có hơn 553.000 doanh nghiệp (DN), trong đó có 536.000 DNNVV. Trong số 536.000 DNNVV, phụ nữ sở hữu hơn 106.000 DN - tức chỉ chiếm hơn 20% số DNNVV tại Việt Nam. Sách Trắng chỉ ra rằng, dường như phụ nữ sở hữu và điều hành DNNVV có quy mô nhỏ hơn một chút so với nam giới và có xu hướng hoạt động nhiều hơn trong các lĩnh vực sử dụng vốn ít hơn.

Nữ doanh nhân ở Việt Nam vẫn chịu áp lực từ chuẩn mực và kỳ vọng xã hội.

Về con số khiêm tốn này, đại diện Cục Phát triển doanh nghiệp Bộ KH&ĐT cho biết, có nhiều nguyên nhân nhưng trong đó các nữ doanh nhân ở Việt Nam vẫn chịu áp lực từ chuẩn mực và kỳ vọng xã hội. Đó là các giá trị truyền thống và gia trưởng làm gia tăng sự phụ thuộc của phụ nữ. Bên cạnh đó, một phần do phụ nữ tự lựa chọn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp có thể đã ngăn cản họ khởi nghiệp hoặc phát triển DN.

Theo Sách Trắng, Luật Hỗ trợ DNNVV có nhiều mục tiêu tốt nhưng thiếu “lăng kính giới tính” và còn tồn tại một số vấn đề trong quá trình thực hiện về tiếp cận tín dụng và các chương trình bảo lãnh tín dụng.

Dù phụ nữ Việt Nam gần như bình đẳng với nam giới về trình độ học vấn và tham gia lực lượng lao động, nhưng do đối mặt với nhiều thách thức, rào cản nên chỉ có 20% doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ.

Do vậy, để DNNVV do phụ nữ làm chủ phát triển, các chuyên gia khuyến nghị, cần hỗ trợ trực tiếp giúp doanh nhân nữ phát triển kinh doanh, bao gồm chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang DN chính thức và mở rộng thị trường, chuỗi giá trị.

Ngoài ra, cần tăng cường năng lực và kiến thức kinh doanh của phụ nữ. Đào tạo và cải thiện tiếp cận thông tin pháp luật và dịch vụ tư vấn cũng như nhận thức về các phương án hỗ trợ kinh doanh. Cải thiện tiếp cận tài chính của DNNVV do phụ nữ làm chủ bằng cách làm việc với các ngân hàng về các sản phẩm tài chính mới và phổ biến kế hoạch hành động để giúp DNNVV do phụ nữ làm chủ hiểu rõ hơn yêu cầu của ngân hàng. Đặc biệt, cần tiếp tục lồng ghép vấn đề giới vào tất cả các văn bản pháp luật và đo lường tốt hơn các dữ liệu phân tích theo giới.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 25/05/2024