ISSN-2815-5823
Quang Minh
Thứ bảy, 15h57 29/04/2023

Số doanh nghiệp thành lập mới tái lập thế cân bằng với rời thị trường

Sau 3 tháng đầu năm mất cân đối, sang tháng 4/2023, số doanh nghiệp mới gia nhập thị trường tăng gấp đôi doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. Qua đó, tái lập thế cân bằng với số lượng doanh nghiệp thành lập mới và ngừng hoạt động, đều đạt 49,9 nghìn doanh nghiệp.
Số doanh nghiệp thành lập mới tái lập thế cân bằng với rời thị trường (Ảnh TTXVN).

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 4 tháng đầu năm 2023, cả nước có 49,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 4 tháng đầu năm cũng đạt 49,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Như vậy, sau 3 tháng đầu năm số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động vượt số doanh nghiệp thành lập mới, sang tháng 4 thế cân bằng đã được lập lại, nhờ số doanh nghiệp thành lập mới tăng gấp 2,2 lần số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.

Cụ thể, trong tháng 4/2023, cả nước có gần 16 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 154,6 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 119,1 nghìn lao động, tăng 12,3% về số doanh nghiệp, tăng 6,2% về vốn đăng ký và tăng 28,5% về số lao động so với tháng 3/2023.

So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 6,4% về số lượng, giảm 5,7% về số vốn đăng ký và tăng 13,7% về số lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4/2023 đạt 9,7 tỷ đồng, giảm 5,4% so với tháng trước và giảm 11,4% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước còn có 9.610 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 52,9% so với tháng trước và tăng 36,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng trong tháng 4/2023, có 7.163 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 72,7% so với tháng trước và tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2022; có 5.837 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 69,1% và tăng 55,2%; có 1.509 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 6,9% và tăng 23%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, cả nước có 49,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 465 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 331,4 nghìn lao động, tăng 0,6% về số doanh nghiệp, giảm 26,8% về vốn đăng ký và giảm 4,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 4 tháng đầu năm là 49,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước; 20,9 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 39,9%; 6,1 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 10,1%. Bình quân một tháng có 19,2 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2023 đạt 9,3 tỷ đồng, giảm 27,2% so với cùng kỳ năm 2022. Nếu tính cả 604,6 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 17.174 doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm 2023 là 1.069,6 nghìn tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có gần 29 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (giảm 6,2% so với cùng kỳ năm 2022), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2023 lên 78,9 nghìn doanh nghiệp, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 19,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, 4 tháng đầu năm nay có 501 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 29,5% so với cùng kỳ năm trước; 11,9 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, giảm 6,5%; gần 37,4 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 3,7%.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 24/06/2024