Ngành Hải quan chú trọng xây dựng phương án xử lý thu hồi nợ Hải quan nỗ lực hoàn thiện chính sách pháp luật vì cộng đồng doanh nghiệp

Theo thông tin phản ánh của cơ quan báo chí, thời gian qua đã xảy ra một số vụ việc rút ruột hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan trong quá trình vận chuyển hàng hóa, nhằm tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập.

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã có yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan thực hiện thống nhất như sau:

Thứ nhất, quán triệt đến cán bộ, công chức hải quan thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật hiện hành về thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan và các hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại Công văn số 4747/TCHQ-GSQL ngày 16/7/2020 về việc tăng cường công tác kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, quá cảnh; Công văn số 5577/TCHQ-GSQL ngày 21/8/2020 về việc tăng cường công tác quản lý hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập; Công văn số 1023/TCHQ-GSQL ngày 25/3/2022 và Công văn số 3002/TCHQ-GSQL ngày 22/7/2022 về việc yêu cầu sử dụng seal định vị điện tử đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan.

Thứ hai, kiểm tra kỹ tình trạng khoang chứa hàng, phương tiện chứa hàng, điều kiện niêm phong hải quan. Đảm bảo vị trí niêm phong hải quan được niêm chắc chắn, dễ quan sát. Đối với những vị trí nghi ngờ có khả năng thay đổi kết cấu, lợi dụng để thay đổi hiện trạng, rút ruột hàng hoá, đề nghị lập biên bản chứng nhận, từ chối niêm phong và giám sát hải quan. Yêu cầu chủ hàng hoá (hoặc chủ phương tiện) khắc phục, thay đổi phương tiện, bao bì, thùng chứa hàng hoá chịu sự giám sát hải quan để đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá vận chuyển độc lập./.

BẢO TRUNG