ISSN-2815-5823
DUY KHÁNH
Thứ bảy, 10h03 13/05/2023

Ủy ban Thường vụ Quốc hội không tán thành giảm thuế GTGT với lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm

(KDPT) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội không tán thành rộng giảm thuế GTGT cả đối với các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và các lĩnh vực khác như ngân hàng, chứng khoán

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 23, sáng 13/5, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về 3 dự thảo Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Phiên họp sáng 13/5 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
Phiên họp sáng 13/5 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Trình bày báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về GTGT, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Vân Chi cho biết, so với Nghị quyết số 43/2022/QH15, dự thảo của Chính phủ đã mở rộng phạm vi giảm thuế GTGT 2% để áp dụng cả đối với các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và các lĩnh vực khác như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, khai khoáng, viễn thông, công nghệ thông tin…

Tuy nhiên, theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách hồ sơ trình của Chính phủ không giải trình rõ lý do đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng đối với một số ngành, lĩnh vực lớn.

Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện giảm thuế GTGT năm 2022 cũng chỉ đề cập đến một số lý do vướng mắc về kỹ thuật như cách xác định hàng hoá, thời điểm lập hoá đơn, mô tả hàng hoá,… trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15. Về cơ bản, các vướng mắc này cũng đã được xử lý trong quá trình thực hiện.

Theo cơ qụan thẩm tra, trong hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh Covid-19 vào đầu năm 2022 khi ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15, Quốc hội đã cân nhắc và loại trừ một số lĩnh vực không thật sự cần thiết ra khỏi diện áp dụng giảm thuế GTGT. Vào thời điểm hiện nay, dự kiến thu ngân sách nhà nước năm 2023 sẽ còn gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban thẩm tra không đồng tình với việc mở rộng phạm vi áp dụng và đề nghị chỉ nên tiếp tục giảm thuế GTGT với phạm vi như đã thực hiện trong năm 2022 theo Nghị quyết số 43/2022/QH15., bà Chi cho hay.

Quan điểm này được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết sẽ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn hiện hồ sơ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 tới.

Nghị quyết số 43/2022/QH15 quy định: Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 29/05/2024