ISSN-2815-5823

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm đạt hơn 177 ngàn tỷ đồng

(KDPT) - Theo thông tin mới từ Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Năm ước đạt 45.1 nghìn tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 177 nghìn tỷ đồng.
Ảnh minh họa

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt 33.6 ngàn tỷ đồng, bằng 25,3% kế hoạch năm và tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 143.4 ngàn tỷ đồng, bằng 25.6% kế hoạch năm và tăng 15.9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 97.9 ngàn tỷ đồng, bằng 24.1% và tăng 19.6% so với cùng kỳ năm 2022; Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 39,6 nghìn tỷ đồng, bằng 29.1% và tăng 10.3%; Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 5.9 ngàn tỷ đồng, bằng 32.7% và tăng 0.1%.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/5/2023 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 10.86 tỷ USD, giảm 7.3% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 7,65 tỷ USD, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 5 tháng đầu năm 2023 có 47 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 142,7 triệu USD, giảm 51,4% so với cùng kỳ năm trước; có 16 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 173,7 triệu USD, gấp 3,9 lần. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 316,4 triệu USD, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
Tin mới nhất
kinhdoanhvaphattrien.vn | 13/07/2024