Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được, nhất là những việc chưa làm được, những tồn tại, hạn chế, bất cập, khó khăn; làm rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm để có những giải pháp căn cơ, quyết liệt và khả thi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH). Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng: Xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong công tác PCCC
Ngay sau Hội nghị này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho người dân. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Bộ Công an đã chuẩn bị tốt nội dung, chương trình Hội nghị; báo cáo đã thẳng thắn đánh giá toàn diện về tình hình, kết quả, hạn chế, tồn tại, khó khăn, chỉ ra nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Đồng thời, Thủ tướng chỉ rõ các quan điểm chỉ đạo trong công tác này: Luôn xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC&CNCH là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, để có chủ trương, chính sách đúng, kịp thời, phù hợp.

Phải đổi mới tư duy, nhận thức, phương pháp, cách tổ chức thực hiện, công tác PCCC phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Chú trọng huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn dân, xác định người dân, doanh nghiệp là mục tiêu, là trung tâm, là chủ thể, là động lực, là nguồn lực trong PCCC&CNCH, mục tiêu cuối cùng là hạnh phúc, ấm no của người dân

Công tác PCCC&CNCH nhằm bảo đảm các điều kiện an toàn cho người dân và toàn xã hội ở mức cao nhất, hạn chế tối đa hậu quả, thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Vận động hơn 11 triệu hộ gia đình trang bị bình chữa cháy

Về kết quả đạt được, các báo cáo chỉ rõ: Đã tiến hành tổng rà soát, kiểm tra 100% nhà chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ.

Tăng cường tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn về PCCC với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Có nhiều mô hình, sáng kiến phát huy hiệu quả, xây dựng được hơn 40 nghìn mô hình Tổ liên gia an toàn về PCCC; gần 50 nghìn mô hình Điểm chữa cháy công cộng; vận động hơn 11 triệu hộ gia đình trang bị bình chữa cháy, 3 triệu hộ gia đình mở lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai…

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC và cứu nạn, cứu hộ được thực hiện quyết liệt hơn, không có ngoại lệ, đã kiểm tra an toàn PCCC gần 190.000 lượt cơ sở; phát hiện 67.000 tồn tại, thiếu sót và kiến nghị khắc phục; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 8.500 trường hợp.

Lực lượng công an, trong đó chủ công là lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong PCCC&CNCH (đã điều động hơn 60 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tổ chức CNCH đối với hơn 2 nghìn vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn...

Đặc biệt, đã hạn chế được thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn, trực tiếp cứu được gần 900 người; bảo vệ tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng và cứu được tài sản trị giá gần 270 tỷ đồng trong các vụ cháy.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực, kết quả mà các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng chức năng đã đạt được trong công tác PCCC&CNCH thời gian qua, đã đóng góp tạo môi trường an ninh, an toàn, an dân, sự bình yên cho cuộc sống và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận công tác PCCC&CNCH còn nhiều tồn tại, hạn chế, yếu kém cần khẩn trương, quyết liệt khắc phục.

Thường xuyên rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Dự báo thời gian tới, tình hình cháy nổ, sự cố, tai nạn tiếp tục diễn biến phức tạp, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải thực sự trăn trở, trách nhiệm, tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn để nâng cao ý thức, trách nhiệm và kỹ năng của người dân, doanh nghiệp trong PCCC&CNCH để bảo vệ cho chính mình, bảo vệ cộng đồng. Cán bộ, công chức, đảng viên phải gương mẫu trong thực hiện quy định về PCCC. Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về PCCC.

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động các nguồn lực, trong đó có nguồn lực của xã hội cho công tác đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất PCCC&CNCH, để đáp ứng yêu cầu khi có sự cố xảy ra.

Tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC&CNCH phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các lực lượng nòng cốt, các chủ thể liên quan; nâng cao năng lực thực thi của các lực lượng và trách nhiệm của người đứng đầu.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, về PCCC, điện lực, khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót. Tiếp tục thường xuyên rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Những tồn tại có dấu hiệu vi phạm pháp luật phải chuyển các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra để xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm.

Tập trung thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đây là nhiệm vụ chính, phải thực hiện thường xuyên, liên tục. Công tác chuẩn bị phải chu đáo, bài bản. Hoạt động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phải chuyên nghiệp, hiện đại, kỹ năng chữa cháy, thoát nạn phải được nâng cao…

Tiếp tục tổng rà soát các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ, trong đó phải phân loại, đánh giá cụ thể từng nhóm tồn tại, vi phạm về trật tự xây dựng, PCCC, điện lực để có giải pháp phù hợp./.