ISSN-2815-5823
MINH THÀNH
Thứ ba, 10h12 18/04/2023

Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm chấn chỉnh hoạt động

(KDPT) - Lãnh đạo Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ rà soát lại quy trình bán các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.

Bộ Tài chính mới đây có thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại cuộc họp với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Hiệp hội Bảo hiểm và một số đơn vị thuộc Bộ liên quan đến nội dung truyền thông, báo chí đưa tin về vấn đề tư vấn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thời gian qua.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm tập trung vào một số nội dung như nghiêm túc thực hiện quy định về công khai thông tin về hoạt động nghiệp vụ. Đặc biệt là công khai thông tin liên quan tới nội dung khách hàng cần lưu ý đối với từng sản phẩm theo quy định tại tiết a khoản 2 Điều 119 luật Kinh doanh bảo hiểm nhằm hỗ trợ khách hàng hiểu rõ về sản phẩm bảo hiểm đã tham gia.

Đồng thời, kiểm soát các thông tin nêu tại bảng minh họa bán hàng, tài liệu giới thiệu sản phẩm; xử lý nghiêm các đại lý bảo hiểm tự ý thay đổi các thông tin nêu tại tài liệu này dẫn đến việc khách hàng nhầm lẫn, kỳ vọng về quyền lợi không phù hợp với thực tế.

Thiết lập, công bố đường dây nóng và các bộ phận thường trực với cán bộ có đủ thẩm quyền để tiếp nhận, giải đáp, xử lý dứt điểm, kịp thời các phản ánh, thắc mắc của khách hàng về hợp đồng bảo hiểm, giải quyết quyền lợi, tránh kéo dài.

Đối với các đơn thư của khách hàng phản ánh hành vi vi phạm của đại lý bảo hiểm thuộc thẩm quyền của các cơ quan tiến hành tố tụng, thi hành án, đề nghị doanh nghiệp chuyển thông tin tới các cơ quan chức năng để giải quyết.

Các doanh nghiệp cần chấn chỉnh công tác thẩm định cấp hợp đồng; việc thẩm định và cấp hợp đồng bảo hiểm phải bảo đảm phù hợp với khả năng tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro bảo hiểm của khách hàng.

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Tài chính cũng đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm phát huy vai trò hỗ trợ thị trường bảo hiểm phát triển bền vững, tuyên truyền, nâng cao chất lượng của các doanh nghiệp bảo hiểm và nhận thức hiểu biết của các chủ thể tham gia thị trường bảo hiểm.

Bộ đề nghị hiệp hội này tổ chức họp với các doanh nghiệp bảo hiểm để đánh giá tình hình, đưa ra các giải pháp chấn chỉnh hoạt động của các đại lý bảo hiểm, nâng cao chất lượng tư vấn của nhân viên bán bảo hiểm.

Về đường dây nóng nhận phản ánh liên quan đến việc ngân hàng "ép" khách mua bảo hiểm công bố ngày 21/2, Bộ Tài chính cho biết tiếp nhận được 178 cuộc điện thoại và 218 email của công dân về vấn đề này. Việc xử lý thông tin kiến nghị phản ánh được Cục này thực hiện theo quy định chung của Nhà nước.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 25/05/2024