ISSN-2815-5823
Trung Kiên
Thứ tư, 11h20 10/07/2024

Chậm công bố thông tin loạt báo cáo, PGBank bị phạt sau hơn một năm "về chung nhà" với TC Group

(KDPT) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ngày 5/7 đã ban hành Quyết định số 283/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) với tổng mức phạt là 157,5 triệu đồng.

Theo đó, PGBank bị phạt tiền 65.000.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, ngân hàng đã công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu sau: Nghị quyết số 125/2023/NQ-HĐQT ngày 20/10/2023 về việc thay đổi nhân sự, Nghị quyết số 50/2023/NQ-HĐQT ngày 25/5/2023 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, về việc hoàn tất việc mua lại trái phiếu trước hạn, Nghị quyết số 01A/2023/NQ-HĐQT ngày 01/01/2023 vể việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan, Nghị quyết số 01A/2022/NQ-HĐQT ngày 01/01/2022 về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.

Đồng thời, phạt tiền 65.000.000 đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Theo thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022 và năm 2023 đã được kiểm toán, ngân hàng phát sinh giao dịch với các bên liên quan (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) nhưng tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, năm 2023, ngân hàng đã công bố thông tin không đầy đủ về giao dịch với đối tượng nêu trên theo quy định).

Ngoài ra, nhà băng này còn bị phạt 27.500.000 theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do Công ty đại chúng không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên (ngân hàng không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và năm 2023).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Có tiền thân là Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng Dầu Petrolimex (PG Bank). Sau khi Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) thoái vốn, tháng 11/2023, Hội đồng quản trị của PG Bank đã ban hành nghị quyết về việc thay đổi tên thương mại.

Cụ thể, ngân hàng thay đổi tên viết bằng tiếng Việt đang sử dụng "Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng Dầu Petrolimex" thành "Ngân hàng thương mại cổ phần Thịnh Vượng và Phát triển".

Tên viết bằng tiếng nước ngoài thay đổi từ Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank thành Prosperity And Growth Commercial Joint Stock Bank. Tên viết tắt thay đổi từ PG Bank thành PGBank.

Ngày 1/7 vừa qua, PGBank có thông báo về việc cung cấp, công bố công khai thông tin các cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ ngân hàng, theo quy định tại Khoản 2, Điều 49, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024.

Sau khi Petrolimex thoái vốn, PGBank có 3 cổ đông lớn là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Gia Linh, Công ty cổ phần Quốc tế Cường Phát và Công ty cổ phần Thương mại Vũ Anh Đức. Ba doanh nghiệp này đã mua lại 120 triệu cổ phiếu PGB, tương đương 40% vốn điều lệ PGBank tại buổi bán đấu giá hồi tháng 4/2023 của Petrolimex. Đáng chú ý cả 3 pháp nhân này đều có nhiều liên hệ tới Tập đoàn Thành Công (TC Group)./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine