Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, thành phố này sẽ miễn một số loại phí gồm lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (gồm cấp mới, cấp lại, gia hạn) và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Các loại lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, lệ phí cấp giấy phép xây dựng (gồm cấp mới, cấp lại, gia hạn), lệ phí đăng ký kinh doanh cũng sẽ được đề xuất miễn.

Thực hiện giảm 50% mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn. Giảm 10% mức thu các loại phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phí thẩm định phương án cải tạo môi trường, phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất.

Những loại phí, lệ phí mà UBND TP. Hải Phòng đề xuất HĐND thành phố thông qua việc miễn giảm là những loại phí được quy định của Luật Phí và Lệ phí, đã được HĐND thành phố thể chế hoá tại các Nghị quyết số 12/2018, Nghị quyết số 45/2018 và Nghị quyết số 19/2022.

UBND TP. Hải Phòng cho rằng đến nay, với việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, một số lĩnh vực như cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II của Sở Xây dựng, thủ tục hồ sơ chủ yếu thực hiện tại cấp quận, huyện, ít được thực hiện tại cấp xã, phường, thị trấn nên việc miễn giảm phí, lệ phí thủ tục hành chính là phù hơp với thực tế tại địa phương.

Hơn nữa, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 63/2023/TT-BTC quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến, trong đó có ba mức giảm 10%, 20% và 50% đối với 8 loại phí, lệ phí.

Từ những căn cứ này, UBND TP. Hải Phòng đề nghị HĐND thành phố xem xét việc miễn giảm một số loại phí, lệ phí trên địa bàn. Việc xem xét, quyết định miễn giảm một số loại phí, lệ phí sẽ đươc đưa ra thảo luận, quyết nghị tại kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND TP. Hải Phòng dự kiến diễn ra tháng 12/2023.

Theo để xuất của UBND TP Hải Phòng nếu được HĐND thông qua, việc miễn giảm một số phí, lệ phí sẽ được thực hiện từ ngày 1/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025.

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về cải cách thủ tục hành chính Cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính để thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp Tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân Hà Nội yêu cầu tập trung xử lý các “điểm nghẽn” trong giải quyết thủ tục hành chính