ISSN-2815-5823

[Infographic] Những nghị quyết, quyết định nào đã được ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản?

(KDPT) - Thị trường bất động sản chưa bao giờ rơi vào bối cảnh như hiện nay, chưa đầy nửa năm đã có hàng loạt các công điện, nghị quyết, nghị định,… đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 20/05/2024