ISSN-2815-5823

Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa giảm 14,7%

(KDPT) - Theo Tổng cục thống kê, tính riêng tháng 5, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 55,86 tỉ USD, tăng 5,3% so với tháng trước. Tuy nhiên, tính tổng 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 262,54 tỉ USD, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm trước.
Ảnh minh họa

Cụ thể 5 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 262,54 tỉ USD, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 11,6%; nhập khẩu giảm 17,9%. Cán cân thương mại hàng hóa 5 tháng đầu năm 2023 ước tính xuất siêu 9,8 tỉ USD.

Về xuất khẩu, tháng 5/2023 ước đạt 29,05 tỷ USD, tăng 4,3% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7,79 tỷ USD, tăng 1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 21,26 tỷ USD, tăng 5,5%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5/2023 giảm 5,9%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 5,9%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 5,8%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 136,17 tỷ USD, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 35,19 tỷ USD, giảm 13,2%, chiếm 25,8% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 100,98 tỷ USD, giảm 11,1%, chiếm 74,2%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 37,2 tỉ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 43,4 tỉ USD. Trong 5 tháng đầu năm 2023, xuất siêu sang Mỹ đạt 31,2 tỉ USD; xuất siêu sang EU đạt 12,6 tỉ USD.

Tình hình đầu tư 5 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc. Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 5 được các bộ, ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư đạt 45,1 nghìn tỉ đồng, thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 25,5% kế hoạch, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 5,26 tỉ USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 24/06/2024