ISSN-2815-5823
Đức Trung
Thứ tư, 18h15 03/07/2024

Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng cao nhất trong 20 năm qua

(KDPT) - Từ 1/7, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được điều chỉnh từ 2,055 triệu đồng lên mức 2,789 triệu đồng (tăng 35,7%). Đây là mức tăng cao nhất trong các lần điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trong 20 năm qua.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm tặng quà thương binh tại Trung tâm Điều dướng NCC Ninh Bình năm 2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm tặng quà thương binh tại Trung tâm Điều dướng NCC Ninh Bình năm 2023.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 77/2024/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được điều chỉnh từ 2,055 triệu đồng lên mức 2,789 triệu đồng (tăng 35,7%).

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho biết, đây là mức tăng cao nhất trong các lần điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trong 20 năm qua, cao hơn 5,7% so với mức tăng lương 30% của công chức, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống người có công, thân nhân người có công theo tinh thần của Nghị quyết số 42-NQ/T.Ư của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. 

Mức tăng này cũng phù hợp với Kết luận số 83-KL/T.Ư ngày 21.6.2024 của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội và Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29.6.2024 của Quốc hội.

Ngoài ra, nghị định cũng sửa đổi khoản 2 điều 6 về điều dưỡng phục hồi sức khỏe. Cụ thể, điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung có mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn/1 người/lần.

Nội dung chi bao gồm: tiền ăn trong thời gian điều dưỡng, thuốc thiết yếu, quà tặng cho đối tượng, tham quan.

Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho đối tượng trong thời gian điều dưỡng (mức chi tối đa 10% mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung), gồm: khăn mặt, xà phòng, bàn chải, thuốc đánh răng, chụp ảnh, tư vấn sức khoẻ, phục hồi chức năng, sách báo, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao và các khoản chi khác phục vụ đối tượng điều dưỡng.

Thay vì thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung từ 1/7, chế độ này sẽ được thực hiện từ 1/1/2025.

Lý giải điều này, Bộ LĐTBXH cho biết, do quy định hiện hành danh sách người được điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại nhà được lập trong quý 1 của năm và căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương, Giám đốc Sở LĐTBXH quyết định thời gian điều dưỡng cụ thể.

Cùng với đó, việc triển khai chế độ điều dưỡng được thực hiện xuyên suốt trong năm nên thời điểm hưởng chế độ của các đối tượng là khác nhau.

Nếu quy định thời gian hưởng chế độ điều dưỡng từ 1/7 thì chế độ điều dưỡng trong năm 2024 được thực hiện theo hai mức chuẩn: 6 tháng đầu năm 2024 thực hiện theo mức chuẩn 2,055 triệu đồng, 6 tháng cuối năm 2024 thực hiện theo mức chuẩn 2,789 triệu đồng.

Như vậy, số tiền hưởng chế độ điều dưỡng của những đối tượng thuộc danh sách hưởng chế độ điều dưỡng 6 tháng đầu năm sẽ thấp hơn số tiền hưởng chế độ điều dưỡng của những đối tượng thuộc danh sách hưởng chế độ điều dưỡng 6 tháng cuối năm 2024.

Để đảm bảo các đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng trong năm 2024 được thực hiện thống nhất cùng một mức chi thì thời điểm điều chỉnh tăng mức chi chế độ điều dưỡng phải thực hiện từ đầu năm 2025.

Theo Bộ LĐTBXH, với quan điểm, mục tiêu nhất quán của Đảng, Nhà nước đặt chính sách xã hội ngang tầm với chính sách kinh tế, gắn kinh tế với xã hội, tăng trưởng kinh tế với chính sách xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
Tin mới nhất
kinhdoanhvaphattrien.vn | 14/07/2024