ISSN-2815-5823
ÁNH DƯƠNG
Thứ sáu, 15h04 28/04/2023

Phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế và tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư dự án trong cụm công nghiệp

(KDPT) - Ngày 27/4, tại TP. Nam Định, Cục Công Thương địa phương đã tổ chức Hội nghị về cơ chế, chính sách quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN). Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chủ trì hội nghị.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu khai mạc Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện Cục Công nghiệp, Vụ Tài chính – Kế hoạch, các Cục, Vụ có liên quan trực thuộc Bộ Công Thương và đại diện các Sở Công Thương Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Bình, Bắc Ninh, Hòa Bình, Thái Nguyên, Hà Nam…

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh, Hội nghị ngày hôm nay có 2 mệnh đề lớn: Rà soát công tác xây dựng nghị định về quản lý, phát triển CCN; quan trọng hơn là bàn thảo, tìm hướng xây dựng hành lang pháp lý thống nhất trong quản lý và phát triển CCN.

Cụ thể, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tương tự tại khu vực phía Nam và Hội nghị ngày hôm nay với nội dung xuyên suốt là tổng kết công tác xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN (Nghị định 68), Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và pháp luật liên quan (Nghị định 66).

"Với nội dung này, Bộ Công Thương đã tổng kết và lấy ý kiến các địa phương, chủ thể liên quan. Tại Hội nghị này, Bộ Công Thương tiếp tục lấy ý kiến đóng góp và xét trên những vướng mắc từ thực tiễn để xây dựng khung khổ pháp lý đơn giản nhất nhưng quản lý khoa học nhất cho CCN"- Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.

Về lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN trong trường hợp có doanh nghiệp, hợp tác xã có hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng CCN, Dự thảo Nghị định quy định: Đối với CCN có doanh nghiệp, hợp tác xã có hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng CCN đáp ứng quy định tại Nghị định này thì thực hiện lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật như sau:

UBND cấp tỉnh thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư để chấm điểm với thang điểm 100 cho các tiêu chí: Phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 15 điểm); phương án quản lý, bảo vệ môi trường CCN (tối đa 15 điểm); năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã (tối đa 30 điểm) và phương án tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 40 điểm).

Doanh nghiệp, hợp tác xã có số điểm từ 50 trở lên được UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định giao làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại Quyết định thành lập, mở rộng CCN (trường hợp có từ hai doanh nghiệp, hợp tác xã trở lên cùng đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thì giao doanh nghiệp, hợp tác xã có số điểm cao nhất).

Tại hội nghị, ông Trần Anh Dũng- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định cho hay: Nam Định nằm ở trung tâm vùng Nam Đồng bằng sông Hồng, có nhiều làng nghề tiểu thủ công nghiệp góp phần bảo tồn nghề truyền thống và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội. Các làng nghề phần lớn nằm trong khu dân cư gây ảnh hưởng tới môi trường và đời sống của người dân. Để giải quyết, UBND tỉnh Nam Định đang thực hiện di dời các cơ sở sản xuất vào CCN và thực hiện chủ trương không thu hút đầu tư ngoài khu, CCN ngoài các dự án trọng điểm.

UBND tỉnh Nam Định cũng đã bổ sung Quy hoạch CCN trên địa bàn tỉnh gồm 59 CCN, tổng diện tích đến năm 2025 khoảng 1.800 ha. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 26 CCN thành lập, trong đó 19 CCN thành lập trước khi Chính phủ ban hành quyết định số 105 ngày 19/8/2007 và 7 CCN được thành lập theo Nghị định số 66, Nghị định 68 của Chính phủ; 22 CCN đã đi vào hoạt động với diện tích gần 400ha, thu hút 550 đầu tư thứ cấp, vốn thực hiện trên 5.000 tỷ đồng, 7.000 tỷ đồng vốn đăng ký, tỷ lệ lấp đầy 90%.

Việc hình thành các khu, CCN từng bước giúp địa phương thực hiện định hướng "ly nông, bất ly hương", góp phần phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động trên địa bàn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, theo ông Trần Anh Dũng, việc triển khai công tác quản lý, phát triển CCN theo Nghị định 66, Nghị định 68 đang gặp một số khó khăn. Từ những thực tiễn địa phương, ông Trần Anh Dũng đề nghị Bộ Công Thương rà soát hệ thống các văn bản pháp luật liên quan đến CCN như Luật đầu tư, Luật xây dựng, Luật đất đai… để thống nhất trong quản lý phát triển CCN. Nghiên cứu điều kiện mở rộng CCN và nâng tổng quỹ đất chưa cho thuê lên 100ha thay vì 50ha như hiện nay nhằm hỗ trợ cho địa phương số lượng CCN đáp ứng nhu cầu phát triển. Quy định rõ cơ chế chuyển giao hạ tầng CCN do đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước làm chủ đầu tư, việc huy đọng vốn để đầu tư và kinh doanh hạ tầng CCN cho doanh nghiệp quản lý, thu hút đầu tư.

Tại hội nghị, đại diện các Sở Công Thương Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Bình, Bắc Ninh, Hòa Bình, Thái Nguyên… cũng phản ánh hiện trạng quản lý, phát triển CCN, đồng thời đưa ra những góp ý cụ thể cho Dự thảo Nghị định.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh, qua đóng góp ý kiến từ các địa phương có thể khẳng định Nghị định 68, Nghị đinh 66 có nhiều ưu điểm. Tuy nhiên, hai nghị định này vẫn bộc lộc một số hạn chế, vì vậy trong dự thảo nghị định này sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế và tạo thuận lợi hơn cho cơ quan quản lý và chủ đầu tư, nhà đầu tư có dự án trong CCN. Điều này sẽ được thể hiện qua việc rút gọn thủ tục hành chính, nhất là liên quan đến chủ trương đầu tư. “Nhiều địa phương đã linh hoạt thực hiện nhưng vẫn cần quy định rõ ràng để tạo sự minh bạch, thuận lợi”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Liên quan đến vấn đề đất đai, theo Thứ trưởng, cần cẩn trọng rà soát kỹ về đất đai khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Dự thảo Nghị định phân cấp phân quyền mạnh cho các địa phương nhưng việc chuyển đổi phải tuân thủ Luật Đất đai, đồng thời khai thác một cách hiệu quả việc sử dụng đất.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 25/05/2024