ISSN-2815-5823

Sản xuất công nghiệp tăng 2,2%

(KDPT) - Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5/2023 có những dấu hiệu khởi sắc khi ước tính tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước.
Ảnh minh họa

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5/2023 ước tính tăng 2.2% so với tháng trước và tăng 0.1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, so với cùng kỳ năm trước, ngành chế biến, chế tạo giảm 0.5%; ngành khai khoáng giảm 2.9%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 5%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6.8%.

Tuy nhiên, do tình hình kinh tế thế giới những tháng đầu năm 2023 gặp nhiều khó khăn, đơn hàng xuất khẩu giảm đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất công nghiệp trong nước, tính chung 5 tháng đầu năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành chế biến, chế tạo giảm 2.5% (cùng kỳ năm 2022 tăng 8.9%); ngành sản xuất và phân phối điện tăng 0.8%, ngành khai khoáng giảm 3.5%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6.4%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 49 địa phương và giảm ở 14 địa phương trên cả nước. Một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá cao do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP tăng thấp hoặc giảm do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện giảm.

Về số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/5/2023 tăng 0.8% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 4.8% so với cùng thời điểm năm trước.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 25/05/2024