Thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá): Dồn lực cho công tác giải phóng mặt bằngBất động sản Thanh Hóa dự kiến thu hơn 11.000 tỷ từ các dự án đấu giá đấtThanh Hoá: Chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư hơn 1.400 tỷ đồng
Dự án khu dân cư mới tại đô thị Cầu Quan, huyện Nông Cống có quy mô sử dụng đất khoảng 10,57 ha.
Dự án khu dân cư mới tại đô thị Cầu Quan, huyện Nông Cống có quy mô sử dụng đất khoảng 10,57 ha.

Theo đó, dự án có địa điểm thực hiện tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Mục tiêu hoạt động của dự án nhằm tạo quỹ đất để phát triển nhà ở, hình thành khu dân cư mới đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Nông Cống và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Quy mô dự án dự kiến khoảng 10,57 ha. Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở gồm 215 căn nhà ở. Trong đó, số lượng nhà ở liền kề có 165 lô, bao gồm xây thô và hoàn thiện mặt trước 52 căn, 113 lô đất được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại dự án.

Số lượng nhà ở, đất ở biệt thự 34 lô, trong đó xây thô và hoàn thiện mặt trước 9 căn, 25 lô đất được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại dự án. Số lượng đất ở tái định cư có 16 lô, diện tích đất ở tái định cư 1,7 ha.

Quy mô dân số của dự án dự kiến khoảng 1.200 người. Dự án không thuộc trường hợp phải bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội.

Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến khoảng 370,5 tỷ đồng. Trong đó, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng) hơn 337,3 tỷ đồng; sơ bộ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 33,2 tỷ đồng.

Theo ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, vốn đầu tư của dự án nêu trên chỉ là dự kiến, làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định và không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án.

“Việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá nhấn mạnh.

Được biết, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư mới đô thị Cầu Quan được sử dụng đất ổn định lâu dài theo quy định pháp luật. Tiến độ thực hiện dự án không quá 3 năm kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư, dự kiến từ quý II/2024 đến quý II/2027./.