Chi 15.400 tỷ đồng làm đường nối 2 tỉnh Thanh Hoá - Hoà BìnhThanh Hóa chuẩn bị có thêm khu dân cư mới hơn 370 tỷ đồngThị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá): Dồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng
Trong giai đoạn 2015-2023, Thanh Hóa đã thu hút được 111 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 104.000 tỷ đồng.
Trong giai đoạn 2015-2023, Thanh Hóa đã thu hút được 111 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 104.000 tỷ đồng.

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa đưa ra khỏi kế hoạch các dự án chưa đủ cơ sở và tính khả thi trong giai đoạn này. Đồng thời, điều chỉnh, bổ sung vào danh mục thực hiện các dự án có tính khả thi, đảm bảo các chỉ tiêu về nhà ở của các địa phương không vượt chỉ tiêu theo Chương trình và Kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt.

Cụ thể, đối với dự án nhà ở thương mại, có 70 dự án tại tỉnh này được đưa ra khỏi kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025 với quy mô diện tích đất là 1.896,47 ha, một số địa phương có số dự án nhiều như: TP. Thanh Hóa 8 dự án, thị xã Bỉm Sơn 9 dự án; các huyện Đông Sơn 8 dự án, Quảng Xương 7 dự án, Thiệu Hóa 7 dự án... Thanh Hóa điều chỉnh 121 dự án với tổng quy mô diện tích đất giảm là 130,54 ha; bổ sung 128 dự án với quy mô diện tích đất là 1.370,29 ha.

Đối với dự án nhà ở tái định cư, đưa ra khỏi kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025 là 2 dự án Khu xen cư, tái định cư Đồng Vẹt, phường Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn; hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư tái định cư Đỉnh Tân, xã Thiệu Phú, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, với quy mô diện tích 5 ha. Tỉnh này bổ sung 2 dự án với quy mô diện tích là 5 ha Khu tái định cư Quảng Vinh 1, thành phố Sầm Sơn; hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa.

Trong giai đoạn 2015-2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thu hút được 111 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 104.000 tỷ đồng; tổng số sản phẩm bất động sản của các dự án dự kiến khoảng 61.119 căn nhà, trong đó: chung cư 11.979 căn, nhà ở thấp tầng 49.140 căn. Đến hết năm 2023, số sản phẩm nhà ở đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng tại tỉnh này là 11.654 căn, gồm: 3.163 căn hộ chung cư; 8.491 căn nhà ở thấp tầng.

Toàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng 958.154 căn nhà ở thương mại với tổng diện tích sàn là 88.324.149 m2, trong đó: khu vực đô thị là 148.858 căn (khoảng 22.488.645 m2 sàn), khu vực nông thôn là 809.296 căn (khoảng 65.835.503 m2 sàn).

Thanh Hóa đã hình thành một số khu đô thị mới khang trang, hiện đại, làm thay đổi đáng kể diện mạo đô thị của tỉnh, nổi bật như: Khu đô thị mới phường Điện Biên, Khu đô thị Bình Minh, Khu đô thị mới phường Đông Hải, Khu đô thị Đông Sơn, Khu đô thị Vinhom Starcity (TP. Thanh Hoá); Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn.

Công tác phát triển nhà ở xã hội được tỉnh này quan tâm; trong giai đoạn 2015-2023, toàn tỉnh đã thu hút được 20 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với diện tích xây dựng khoảng 747.503 m2, cung cấp khoảng 14.310 căn hộ; đến nay, có 14 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành, với tổng diện tích sàn khoảng 480.387 m2, tương ứng với khoảng 8.532 căn hộ.

Bên cạnh đó, Thanh Hóa còn có 6 dự án nhà ở cho công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài các khu công nghiệp đã hoàn thành, đưa vào sử dụng với tổng diện tích sàn 376.113 m2, tương đương 2.694 căn hộ, gồm: Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp Lễ Môn, Nhà ở công nhân Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, TP. Thanh Hóa; Khu nhà ở công nhân Công ty Delta tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa; Khu nhà ở của cán bộ công nhân Nhà máy Xi măng Nghi Sơn, Khu nhà ở và dịch vụ phục vụ Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn.

Các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 45.000 người, đã góp phần cải thiện điều kiện nhà ở của người thu nhập thấp, công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Tính đến năm 2023, diện tích nhà ở bình quân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 25,9 m2 sàn/người, trong đó: khu vực đô thị đạt 33,2m2 sàn/người và khu vực nông thôn là 23,1m2 sàn/người. Chất lượng nhà ở kiên cố và nhà bán kiên cố trên địa bàn tỉnh chiếm 97%, vượt 38% so với kế hoạch; tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ chỉ còn khoảng 3% và tiếp tục có xu hướng giảm xuống./.