(Ảnh minh họa)

Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thu hút được 33 dự án đầu tư trực tiếp, với tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án là 8.949 tỷ đồng và 131,4 triệu USD, lần lượt gấp 2,2 lần và 3,2 lần so với cùng kỳ; điều chỉnh tăng vốn 43,4 triệu USD cho 03 dự án; tiếp nhận 06 chương trình, dự án, phi dự án viện trợ không hoàn lại với tổng vốn khoảng 5,1 triệu USD. Trong đó, có một số dự án lớn như: Dự án Nhà máy luyện cán thép DST Nghi Sơn tại Khu công nghiệp số 4, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn (5.500 tỷ đồng), Dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép công nghệ cao Đại Dương tại xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn (1.098,5 tỷ đồng); Dự án Nhà máy Nghi Sơn Global (860 tỷ đồng), dự án Trang trại chăn nuôi lợn Điền Thượng, Bá Thước (320 tỷ đồng), dự án Nhà máy Green Leader Việt Nam (30 triệu USD).

Những năm gần đây, kinh tế của tỉnh Thanh Hóa phát triển mạnh, toàn diện trên mọi lĩnh vực đời sống đời sống vật chất, tinh thần của người không ngừng được nâng cao. Đáng chú ý, năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đã tham gia “câu lạc bộ” có số thu ngân sách hơn 50 nghìn tỷ đồng. Với lợi thế là một trong những địa phương lớn cả về diện tích và dân số của Việt Nam, có vị trí địa lý chiến lược, kết nối khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ của đất nước, tỉnh Thanh Hóa đang quyết tâm trở thành cực tăng trưởng mới.