Đến hết ngày 26/6 vẫn còn 9 cục thuế có tỷ lệ DN, tổ chức đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử ở dưới mức 99% gồm Bắc Kạn, Hà Giang, Tiền Giang, Nghệ An, An Giang, Bến Tre, Lâm Đồng, Yên Bái, Hòa Bình.

Công điện nêu rõ, nhằm quyết tâm triển khai thành công hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, Tổng cục Thuế đã tập trung xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai nhằm đảm bảo đến hết ngày 30/6/2022 hoàn thành 100% số lượng DN, tổ chức, hộ kinh doanh đang sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo tiến độ triển khai, tính đến hết ngày 26/6/2022, trên cả nước đã có 840.710 DN (tương đương 99,7% tổng số DN) và 64.811 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký và chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử. Số lượng hóa đơn điện tử đã được phát hành là 511.650.741 hóa đơn.

Hầu hết các cục thuế có tiến độ triển khai tốt, tuy nhiên vẫn còn 9 cục thuế có tỷ lệ DN, tổ chức đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử ở dưới mức 99% gồm Bắc Kạn, Hà Giang, Tiền Giang, Nghệ An, An Giang, Bến Tre, Lâm Đồng, Yên Bái, Hòa Bình.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu cục trưởng cục thuế 9 tỉnh nâng cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh tiến độ triển khai, đảm bảo đến hết ngày 30/6/2022 hoàn thành 100% số lượng DN, tổ chức đang sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng kế hoạch tại thông báo số 110/TB-TCT của Tổng cục Thuế.

LÊ MINH