ISSN-2815-5823
Duy Khánh
Thứ sáu, 14h36 14/06/2024

Vì sao tỉnh Kon Tum thu hút đầu tư chưa đạt như kỳ vọng

(KDPT) - Theo UBND tỉnh Kon Tum, trong quá trình khảo sát nghiên cứu tìm hiểu cơ hội đầu tư, nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn về các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.

UBND tỉnh Kon Tum vừa trả lời ý kiến cử tri về tình hình thu hút đầu tư vào địa phương. Theo đó, UBND tỉnh này cho biết, việc đẩy mạnh thu hút đầu tư là nhiệm vụ quan trọng luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo.

Vùng dược liệu trên địa bàn Kon Tum.
Vùng dược liệu trên địa bàn Kon Tum.

Thời gian qua, tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo rà soát, xây dựng và ban hành Danh mục thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 6/4/2023 và bổ sung Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động phổ biến, thông tin rộng rãi về Danh mục dự án thu hút đầu tư (trong đó có các dự án về thu hút đầu tư khu nông nghiệp, công nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum) đến các nhà đầu tư bằng nhiều phương thức như: Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum, Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh, các trang mạng xã hội, phối hợp với các tổ chức xúc tiến đầu tư trong nước và quốc tế như: KOTRA, JICA, các Tham tán đầu tư, thương mại tại các nước... để tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ trong việc quảng bá, giới thiệu tiềm năng, môi trường và cơ hội đầu tư vào tỉnh.

Đối với khu vực thành phố Kon Tum, qua rà soát Danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2021-20225 có 3 dự án thu hút đầu tư phát triển hình thành khu nông nghiệp, công nghiệp gồm: Dự án nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Kon Tum tại xã Kroong; Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp xã Hòa Bình; Dự án Xây dựng Nhà máy chế biến rau, củ, quả tại phường Ngô Mây.

Theo UBND tỉnh, hiện nay đã có một số nhà đầu tư có tiềm lực đến nghiên cứu tìm hiểu cơ hội đầu tư đối với các dự án nêu trên. Tuy nhiên, trong quá trình khảo sát nghiên cứu tìm hiểu cơ hội đầu tư, nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn về các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương (giao đất cho thuê đất trên đất lâm nghiệp, các quy định về luật quy hoạch, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng…).

Do đó, việc thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh chưa đạt như kỳ vọng. UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiếp tục quan tâm giới thiệu, thu hút các nhà đầu tư đến các địa phương trong tỉnh để khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư; đồng thời, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
Tin mới nhất
kinhdoanhvaphattrien.vn | 14/07/2024