Doanh nghiệp nhà ở quý III: Chưa qua cơn mê

Cụ thể, Vinhomes đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SV Holding. Sau khi chuyển nhượng, công ty này không còn là công ty con của Vinhomes.

Đáng chú ý, trung tuần tháng 11 vừa qua, Vinhomes mới tham gia góp thêm vốn 4.408,5 tỷ đồng vào SV Holding, tương đương 84% vốn điều lệ của công ty này. Sau góp vốn, SV Holding có vốn điều lệ 5.248 tỷ đồng.

Vinhomes thoái vốn tại SV Holding
Vinhomes thoái vốn tại SV Holding. (Ảnh minh hoạ: YT)

Theo tìm hiểu, SV Holding mới được thành lập ngày 14/11/2023, vốn điều lệ 1.648 tỷ đồng, có ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản. Công ty có trụ sở chính tại Khu đô thị Vinhomes Riverside, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

Tại thời điểm thành lập, ngoài cổ đông là Vinhomes (sở hữu 49%), SV Holding còn 2 cổ đông khác là Nguyễn Thu Phương (sở hữu 48%) và Lê Thị Giang (sở hữu 2,9%).

Về kết quả kinh doanh, luỹ kế 9 tháng năm 2023, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vinhomes đạt 94.600 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế vượt kế hoạch năm đề ra, đạt 32.400 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ.

Về tài sản, tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Vinhomes đạt 417.000 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, đáng chú ý, lượng tiền và tương đương tiền giảm 73% so với đầu năm, còn 2.910 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn cũng tăng mạnh 33% so với đầu năm, đạt 159.000 tỷ đồng, chiếm 38% tổng tài sản. Còn hàng tồn kho giảm 17%, còn 55.103 tỷ đồng.

Tại ngày kết thúc quý III/2023, nợ phải trả của Vinhomes đạt 236.000 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 38%, còn 38.103 tỷ đồng. Dư nợ vay tăng 21% so với đầu năm, đạt 43.126 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Vinhomes tăng 22% so với đầu năm, đạt 181.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 132.000 tỷ đồng, tăng 32%. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đạt 1,78 lần.

Trong kỳ, dòng tiền kinh doanh của Vinhomes dương 11.088 tỷ đồng, cùng kỳ dương 24.818 tỷ đồng. Đáng nói dòng tiền vay/trả 9 tháng của công ty tăng rất mạnh, lần lượt đạt 32.968 tỷ đồng/25.546 tỷ đồng, tăng 3,8 lần và 6 lần./.