ISSN-2815-5823
PV
Thứ sáu, 14h04 21/04/2023

Cục Thuế Lào Cai: Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm

(KDPT) - Kết quả triển khai chuyển đổi số tại Cục Thuế tỉnh Lào Cai đến 30/3/2023 cho thấy những con số ấn tượng.

Chuyển đổi số trong quản lý thuế là quá trình chuyển đổi mô hình và cách thức quản lý thuế gắn với ứng dụng và sự phát triển của kỹ thuật số trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0). Điều này có nghĩa: chuyển đổi số không phải là một hoạt động trong thời gian ngắn, mà là một quá trình lâu dài – một cuộc cách mạng về mô hình quản lý và cách thức quản lý thuế. Cục Thuế tỉnh Lào Cai đang tích cực thực hiện nội dung trên, nhằm mang đến hiệu quả cao nhất trong quản lý thuế cũng như tạo ra môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người nộp thuế.

Cục Thuế Lào Cai: Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm
Bà Dương Thị Thu Hằng, Cục trưởng Cục Thuế Lào Cai khẳng định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm của Cục Thuế tỉnh Lào Cai hướng đến môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại

Trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số là tất yếu đối với hoạt động của mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội bởi những lợi ích mà nó mang lại là vô cùng lớn, mặc dù vẫn có những mặt trái khó tránh khỏi. Quá trình chuyển đổi số thời gian qua đã làm thay đổi căn bản bộ mặt của thế giới. Những tổ chức, cá nhân nào chậm trễ và không chủ động tiến hành chuyển đổi số chắc chắn sẽ bị bất lợi. Trong quy luật chung ấy, quản lý thuế không thể là một ngoại lệ.

Quá trình chuyển đổi số trong quản lý thuế là sự giảm thiểu khối lượng công việc xử lý dữ liệu của cơ quan thuế, giảm nhân lực quản lý, giảm các chi phí hành chính khác gắn với nhân lực quản lý, hiệu suất quản lý thuế được nâng cao, nghĩa vụ thuế được xác định kịp thời và chính xác bởi hệ thống công nghệ thông tin kết nối đồng bộ nên làm giảm chi phí tuân thủ thuế, không cản trở hoạt động bình thường của người nộp thuế, tức là tiếp tục góp phần tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi cho người nộp thuế. Trong xu hướng chung của thế giới và những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại có thể thấy, chuyển đổi số trong quản lý thuế ở Việt Nam là cấp thiết.

Mục tiêu chuyển đổi số của ngành thuế trong đến năm 2025 là phát triển hệ thống công nghệ thông tin tích hợp, tập trung, đảm bảo lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, công khai minh bạch, hiệu quả, thúc đẩy cải cách hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, giảm chi phí hoạt động, cũng như đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả của quản lý nhà nước. Chỉ tiêu Cụ thể:

+ Tỷ lệ hỗ trợ người nộp thuế được thực hiện qua phương thức điện tử đạt tối thiểu 70%.

+ Tỷ lệ hồ sơ đăng ký thuế được cơ quan thuế giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ nhận được đạt tối thiểu 80%.

+ Tỷ lệ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế bằng phương thức điện tử của người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức đạt tối thiểu 98%; của cá nhân đạt tối thiểu 85%.

+ Tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế, miễn, giảm thuế của người nộp thuế được cơ quan thuế giải quyết và trả kết quả đúng hạn đạt tối thiểu 98%.

+ Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tích hợp, tập trung và đáp ứng 100% nhu cầu về thu thập, xử lý, lưu trữ, khai thác dữ liệu cho công tác quản lý thuế và chỉ đạo điều hành của cơ quan thuế, cung cấp dịch vụ điện tử cho người nộp thuế; 100% thông tin về khai thuế, nộp thuế điện tử được xử lý trong 24 giờ; 100% số tiền nộp thuế điện tử được hạch toán theo thời gian thực nộp; 100% người nộp thuế được cấp tài khoản tra cứu nghĩa vụ thuế và nộp thuế điện tử trên nền tảng thiết bị di động thông minh. Hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu xử lý truy cập từ xa cho 98% công chức có chức năng, nhiệm vụ phải xử lý công việc ngoài trụ sở cơ quan thuế

Kết quả triển khai chuyển đổi số tại Cục Thuế Lào Cai đến 30/3/2023 cho thấy những con số ấn tượng.

+ Tỷ lệ hồ sơ giải quyết hoàn thuế, miễn giảm thuế được giải quyết đúng hạn đạt 98,2%.

+ Tỷ lệ khai thuế, nộp thuế bằng phương thức điện tử đạt 99,6 %.

+ Tỷ lệ hoàn thuế bằng phương thức điện tử đạt 100%.

+ Toàn ngành thuế đã áp dụng hệ thống thông tin tích hợp TMS tập trung.

+ Áp dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai VBDLIS trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất tại bộ phận một cửa trung tâm hành chính công.

+ Đã có 3.837/3.837 doanh nghiệp, tổ chức tại Lào Cai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thành công đạt 100%. Đối với hộ kinh doanh tiến độ triển khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn toàn tỉnh là 851/851 hộ đạt 100%. Kết quả triển khai hóa đơn điện tử, Cục thuế tỉnh Lào Cai đã về đích sớm và được Tổng cục Thuế ghi nhận, khen thưởng.

+ Bên cạnh đó, Cục Thuế Lào Cai áp dụng tuyên truyền hướng dẫn chính sách thuế qua mạng Zalo, cổng thông tin điện tử của tỉnh, website của ngành thuế mang lại nhiều hiệu quả.

Cục Thuế Lào Cai: Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm
Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Cục Thuế Lào Cai luôn vững tin chuyển đổi số sẽ là nền tảng cho kết quả tốt nhất trong thực hiện nhiệm vụ của Cục Thuế Lào Cai

Trong thời gian tới, để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế các cấp ngành Thuế tỉnh Lào Cai chủ trương tập trung vào một số giải pháp trọng tâm như sau:

Thứ nhất: Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa, công khai, minh bạch thủ tục hành chính Thuế; ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thuế trong lĩnh vực TMĐT trên địa bàn.

Thứ hai: Đẩy mạnh tích hợp, chia sẻ thông tin phục vụ quản lý thuế giữa các ngành: Công Thương – Tài nguyên và môi trường – Giao thông vận tải – Công an – Cơ quan thuế nhằm kiểm soát việc kê khai, nộp thuế.

Thứ ba: Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt vừa phù hợp với thông lệ quốc tế, vừa có thể khấu trừ tại nguồn với các giao dịch qua nền tảng số.

Thứ tư: Tiếp tục triển khai các ứng dụng CNTT, sử dụng ứng dụng công nghệ mới về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn bigdata trong công tác quản lý thuế.

Thứ năm: Tăng cường đào tạo và nâng cao năng lực kỹ thuật cho cán bộ quản lý thuế và đặc biệt là Công chức CNTT cần được thường xuyên đào tạo và cọ sát với các công nghệ, giải pháp mới, đề xuất áp dụng mức lương đặc thù cho đội ngũ CNTT của ngành Thuế để thu hút được nhân tài.

Với sự chủ động tích cực trong nhiệm vụ chuyển đổi số, kỳ vọng ngành thuế Lào Cai sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 26/05/2024