ISSN-2815-5823
PV
Thứ hai, 15h03 05/06/2023

Giải pháp tái cơ cấu doanh nghiệp - Becamex IDC Huy động thêm hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ

(KDPT) - Tổng công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp (Becamex IDC – Mã CK: BCM) vừa thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2023 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu được Becamex dự kiến phát hành có là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm. Lô trái phiếu dự kiến được phát hành trong tháng 6 này và đáo hạn vào năm 2025.

Lãi suất tối thiểu của lô trái phiếu này dự kiến cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 13%/năm (kỳ tính lãi 3 tháng một lần). Mức lãi suất của các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ bằng tổng của 3,5% và lãi suất sản phẩm tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt VNĐ kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng MB Bank.

Về mục đích phát hành, số tiền dự kiến thu được từ lô trái phiếu sẽ được BCM thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi đến hạn của các khoản nợ trái phiếu của công ty.

Nguồn: HNX.
Nguồn: HNX.

Dòng tiền thanh toán trái phiếu sẽ đến từ nguồn thu từ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, các dự án khác thuộc Becamex và nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của công ty.

Được biết, trong ngày 11/6 tới đây, Becamex IDC sẽ đáo hạn 2 lô trái phiếu có mã BCMH2123002 và BCMH2123003. Tổng giá trị của 2 lô trái phiếu đến hạn thanh toán là 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước đó, Becamex IDC đã mua lại 79 tỷ đồng của lô trái phiếu BCMH2123002.

Theo đó, tổng mệnh giá đáo hạn vào ngày 11/6 tới đây của 2 lô trái phiếu này là 921 tỷ đồng. Nhiều khả năng, Becamex phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu để tất toán cho hai lô trái phiếu trên.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I/2023, Becamex IDC ghi nhận doanh thu thuần giảm 45% so với cùng kỳ về 791 tỷ đồng do doanh thu bất động sản đã giảm 58% xuống 446 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 51%, giảm 6 điểm %.

Việc ghi nhận gần 49 tỷ đồng tiền cổ tức giúp doanh thu tài chính tăng gấp 2,4 lần cùng kỳ, đạt 52 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính (hầu hết là chi phí lãi vay) đã giảm 28%, còn 191 tỷ đồng.

Kết thúc quý đầu năm 2023, BCM báo lãi sau thuế 74 tỷ đồng và lãi ròng 92 tỷ đồng, lần lượt giảm 81% và 78% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản của Becamex IDC tính đến cuối quý I/2023 là 48.589 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Doanh nghiệp có 840 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng, giảm 44% so với đầu năm.

Nợ phải trả của Becamex IDC ở mức 30.627 tỷ đồng, trong đó, dư nợ vay tài chính chiếm 54% (16.488 tỷ đồng); bao gồm gần 5.639 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 10.849 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần của Becamex IDC trong 3 tháng đầu năm âm hơn 634 tỷ đồng. Trong đó, dòng tiền kinh doanh ghi nhận thâm hụt lớn nhất kể từ quý I/2019, âm 1.238 tỷ đồng bởi gia tăng hàng tồn kho, các khoản phải thu và trả lãi vay.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 24/06/2024