ISSN-2815-5823
Nguyễn Thùy
Thứ hai, 10h55 22/04/2024

Loạt doanh nghiệp chốt quyền cổ tức trong tuần này (22-26/4): Tỷ lệ tiền mặt cao nhất là 25%

(KDPT) - Được biết, trong số 9 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tiền mặt trong tuần này, tỷ lệ thực hiện cao nhất là 25% còn tỷ lệ thực hiện thấp nhất là 2%.

Theo như thống kê, trong tuần này (22-26/4) có tổng cộng 10 doanh nghiệp thông báo chốt quyền trả cổ tức cho các cổ đông. Trong đó, có đến 9 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt còn 1 doanh nghiệp sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông. Được biết, trong số 9 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tiền mặt trong tuần này, tỷ lệ thực hiện cao nhất là 25% còn tỷ lệ thực hiện thấp nhất là 2%.

Theo như thống kê, trong tuần này (từ 22-26/4) có tổng cộng 10 doanh nghiệp thông báo chốt quyền trả cổ tức cho các cổ đông.
Theo như thống kê, trong tuần này (từ 22-26/4) có tổng cộng 10 doanh nghiệp thông báo chốt quyền trả cổ tức cho các cổ đông.

Một số doanh nghiệp tiêu biểu chốt quyền cổ tức trong tuần này cụ thể như sau:

CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Vào ngày 25/4 tới, CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán: RAL) sẽ chốt danh sách cổ đông để chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 24/4. Được biết, doanh nghiệp này sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%. Điều này đồng nghĩa với việc, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu RAL sẽ được nhận về 2.500 đồng. Thời gian thực hiện dự kiến là từ ngày 9/5/2024.

Vào ngày 25/4 tới, CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán: RAL) sẽ chốt danh sách cổ đông để chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023. (Ảnh minh họa)
Vào ngày 25/4 tới, CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán: RAL) sẽ chốt danh sách cổ đông để chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023. (Ảnh minh họa)

Trước đó, CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông vào cuối tháng 8 năm ngoái đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 cho các cổ đông, cũng với tỷ lệ 25% bằng tiền mặt. Tức là, tổng mức chia cổ tức của doanh nghiệp này trong năm 2023 qua 2 đợt lên tới 50% bằng tiền mặt, tương ứng 5.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Điều đáng nói, đây là năm thứ 6 liên tiếp CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông duy trì mức chia cổ tức này cho những cổ đông hiện hữu. 

CTCP Tập đoàn Hoa Sen

Theo thông báo, CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 25/4 tới để chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức cho năm tài chính 2022-2023, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 24/4. Được biết, CTCP Tập đoàn Hoa Sen sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Tức là, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu HSG sẽ được nhận về 500 đồng.

Theo thông báo, CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 25/4 tới để chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức cho năm tài chính 2022-2023. (Ảnh minh họa)
Theo thông báo, CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 25/4 tới để chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức cho năm tài chính 2022-2023. (Ảnh minh họa)

Thời điểm hiện tại, CTCP Tập đoàn Hoa Sen đang có tổng cộng khoảng 616 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường. Tương ứng doanh nghiệp này sẽ cần chi 308 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ lần này với các cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến là ngày 10/5/2024.

Tập đoàn Hoa Sen quyết định thực hiện phương án chi trả cổ tức cho các cổ đông sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023-2024 thông qua vào ngày 18/3. Đồng thời, đợt chia cổ tức lần này cũng đánh dấu sự trở lại của HSG với việc trả cổ tức tiền mặt, 6 năm kể từ lần gần nhất vào năm 2018 cho NĐTC 2016-2017. Những năm gần đây, HSG luôn luôn chia cổ tức cho các cổ đông bằng cổ phiếu.

CTCP Sonadezi Châu Đức 

Theo thông báo, CTCP Sonadezi Châu Đức (mã chứng khoán: SZC) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 25/4 tới để chi trả cổ tức năm 2023, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 24/4. Được biết, công ty sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ là 10%. 

Theo thông báo, CTCP Sonadezi Châu Đức (mã chứng khoán: SZC) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 25/4 tới để chi trả cổ tức năm 2023, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 24/4. (Ảnh minh họa)
Theo thông báo, CTCP Sonadezi Châu Đức (mã chứng khoán: SZC) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 25/4 tới để chi trả cổ tức năm 2023, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 24/4. (Ảnh minh họa)

Điều này đồng nghĩa với việc, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu SZC sẽ được nhận về 1.000 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến là ngày 26//2024.

CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Vào ngày 25/4, CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (mã chứng khoán: EPH) sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2023, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/4. Được biết, doanh nghiệp này sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 13%, tương ứng 1.300 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Thời điểm hiện tại, CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội đang có khoảng 2,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính công ty sẽ cần chi 3,25 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ lần này với các cổ đông. Ngày thanh toán dự kiến là ngày 27/05/2024.

Ngày 25/4, CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (mã chứng khoán: EPH) sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2023, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/4. (Ảnh minh họa)
Ngày 25/4, CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (mã chứng khoán: EPH) sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2023, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/4. (Ảnh minh họa)

Một số doanh nghiệp khác

Vào ngày 2/5 tới, CTCP Phát hành Sách TP.HCM - Fahasa (mã chứng khoán: FHS) sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2 năm 2023, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/4. Được biết, doanh nghiệp này sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, tức là mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận về 1.200 đồng. Ngày thanh toán cổ tức dự kiến là ngày 14/5. 

Ngày 22/5/2024, CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (mã chứng khoán: VPD) cũng sẽ tiến hành chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông hiện hữu. Theo đó, công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (tương ứng 1.000 đồng cho mỗi cổ phiếu). Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 23/4, tương ứng với ngày đăng ký cuối cùng để nhận quyền cổ tức là ngày 24/4./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 29/05/2024