ISSN-2815-5823
AN NHIÊN
Thứ hai, 15h47 10/04/2023

Novaland, Hưng Thịnh, Khải Hoàn Land,… cùng loạt doanh nghiệp bất động sản gia hạn trái phiếu thành công

(KDPT) - Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp bất động sản cho biết đã thương lượng với trái chủ và xin được gia hạn thời gian thanh toán gốc lãi trái phiếu. Đặc biệt kể từ thời điểm Nghị định số 08/2023/NĐ-CP được ban hành.

Điển hình như CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã CK: NVL) cho biết, công ty đã đạt thỏa thuận với trái chủ trong việc gia hạn thời gian đáo hạn với 3 lô trái phiếu mã NVLH2123010, NVLH2124002 và NVLH2224006, tổng giá trị 2.750 tỷ đồng.

Cụ thể, với lô trái phiếu mã NVLH2123010, Novaland cho biết, công ty sẽ kéo dài thời hạn trái phiếu thêm 3 tháng kể từ ngày đáo hạn là 17/3 (tức kéo dài đến ngày 19/6 thay vì ngày 17/3 như kế hoạch trước).

Đối với lô trái phiếu mã NVLH2124002, thời gian đáo hạn cũng được kéo dài đến ngày 10/3/2025 (thời gian đáo hạn cũ là 26/48/2024).

Và đối với lô trái phiếu mã NVLH2224006, theo Novaland, lô trái phiếu này sẽ được thanh toán chậm nhất vào ngày tròn 24 tháng kể từ ngày đáo hạn trái phiếu theo bản công bố thông tin (tương đương ngày 15/3/2026).

Lô trái phiếu NVLH2224006 được phát hành ngày 15/3/2022, kỳ hạn trái phiếu là 24 tháng, ngày đáo hạn là 15/3/2024.

Trước đó, Hưng Thịnh Land cũng được trái chủ đồng ý gia hạn thêm thời gian 6 - 7 tháng để thanh toán cho 2 lô trái phiếu có tổng giá trị 900 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hưng Thịnh Icons cũng đã công bố thông tin nghị quyết sau khi lấy ý kiến của các trái chủ sở hữu lô trái phiếu mã HTNBH2122002 với việc gia hạn kéo dài thêm 1 năm so với thời hạn cũ.

Lô trái phiếu HTNBH2122002 được Hưng Thịnh Icons phát hành ngày 31/12/ 2021, kỳ hạn 12 tháng, tổng giá trị theo mệnh giá phát hành là 300 tỷ đồng. Trái phiếu đã đáo hạn ngày 31/12/2022, theo kế hoạch công ty sẽ tất toán lãi, gốc vào ngày 3/1 năm nay.

Song, công ty cho biết đã thanh toán được 98 tỷ đồng, bao gồm 90 tỷ đồng dư nợ gốc và hơn 8 tỷ đồng tiền lãi. Các trái chủ đã chấp thuận phương án thanh toán tiền gốc trái phiếu còn lại (210 tỷ đồng) gồm nhiều đợt vào ngày 25 hàng tháng, đợt thanh toán đầu tiên là ngày 25/3.

Một doanh nghiệp bất động sản khác là CTCP Bất động sản Tiến Phước cũng đã công bố thông tin về việc điều chỉnh kỳ hạn của lô trái phiếu mã TPCCH2223001 thêm 2 năm, như vậy, lô trái phiếu trên sẽ được đáo hạn vào ngày 30/3/2025 thay vì ngày 30/3 tới đây như kế hoạch trước đó.

Lô trái phiếu trên được phát hành vào ngày 30/3/2022, kỳ hạn trái phiếu là 12 tháng, huy đồng thành công 161,4 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản đã gia hạn thành công các lô trái phiếu trong thời gian qua.
Nhiều doanh nghiệp bất động sản đã gia hạn thành công các lô trái phiếu trong thời gian qua. (Ảnh minh họa)

Vào ngày ngày 4/4, CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã CK: KHG) cũng thông báo nghị quyết của chủ sở hữu trái phiếu.

Khải Hoàn Land cho biết, các trái chủ đã đồng ý thông qua việc kéo dài kỳ hạn của trái phiếu mã KHGH2123001 đến ngày 5/4/2024. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 4/4.

Lô trái phiếu trên được phát hành ngày 5/10/2021 với thời hạn 18 tháng, theo đúng kế hoạch sẽ đáo hạn ngày 5/4 tới đây. Tổng giá trị trái phiếu phát hành trong đợt là 300 tỷ đồng, lãi suất của lô trái phiếu trên là 12%/năm.

Ngày 5/3, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về trái phiếu doanh nghiệp của Chính phủ bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, nghị định này cho phép doanh nghiệp có thể được kéo dài kỳ hạn trái phiếu tối đa không quá 2 năm.

Cụ thể, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP nêu rõ: việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu phải đảm bảo các nguyên tắc như, trường hợp kéo dài kỳ hạn của trái phiếu thì thời gian tối đa không quá 2 năm so với kỳ hạn tại phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư.

Đối với người sở hữu trái phiếu không chấp thuận thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu thì doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm đàm phán để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.

Trường hợp có người sở hữu trái phiếu không chấp thuận phương án đàm phán thì doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người sở hữu trái phiếu theo phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư (kể cả trường hợp việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đã được người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu trở lên chấp thuận).

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 20/05/2024